כלכלה מקומית מקיימת - אסטרטגיה לשינוי חברתי

מאמר

כלכלה מקומית מקיימת - אסטרטגיה לשינוי חברתי

לוגו הארגון

״ההרחבה של החירות האנושית היא המטרה המרכזית, ובאותה עת גם האמצעי העיקרי, של פיתוח. היעד של פיתוח מתייחס להערכה של חירויות ממשיות מהן נהנים האנשים המעורבים. כשירויות אינדיבידואליות תלויות באופן מכריע בהסדרים כלכליים, חברתיים ופוליטיים, בנוסף לדברים אחרים״ (אמרטיה סן, התפתחות כחירות).

כלכלה מקומית מקיימת (כמ״מ) היא אסטרטגיה לפיתוח כלכלי המציעה תשובה לשאלת המפתח: 

כיצד עושים פיתוח כלכלי ראוי? חשיבות העיסוק בשאלות של פיתוח נובעת מהתפקיד שאסטרטגיות פיתוח כלכליות ממלאות בחיינו כתושבים וכאזרחים: הן עומדות ביסודם של מהלכי מדיניות הקובעים את תנאי חיינו, כמו גם מתוות רבות מהנחות היסוד הקיומיות שלנו כפרטים. העיסוק האינטנסיבי ב״פיתוח הנגב״, עד כדי הפיכתו לכמעט קלישאה, הוא רק דוגמה אחת לעניין. לטענתנו, פיתוח ראוי הוא כזה הפועל לרווחת האוכלוסייה כולה, בימינו אנו ובדורות הבאים. בהתאם, כמ״מ מניחה שפיתוח ראוי הוא כזה הלוקח בחשבון שלושה מעגלי חיים השזורים זה בזה: המעגל הכלכלי, המעגל החברתי והמעגל הסביבתי. זאת ועוד, בכל אחד מהמעגלים חיוני להתמודד עם שאלות של נגישות וחלוקה:

של מי הפיתוח הזה ולמי הוא נועד? באיזו מידה מתחשב הפיתוח במשאבים המגוונים העומדים לרשותנו בנקודת הזמן הנוכחית, ולנוכח משברי הסביבה והמשברים הפיננסיים הגלובליים? שאלות אלו קושרות יחד שני עולמות תוכן ושיח: של קיימוּת ושל צדק חברתי וכלכלי .

תוכן העניינים של המאמר:

מפיתוח הנגב לפיתוח בנגב: כיצד נולדה החוברת?

אודות השותפים לכתיבה

מבוא: כלכלה מקומית מקיימת - עבור מי ועבור מה?

פרק 1: מיפוי ברוח כלכלה מקומית מקיימת

פרק 2: רישות ועבודת תכלול

פרק 3: מקומה של מנהיגות בגישת הכלכלה המקומית המקיימת

פרק 4: התארגנות קואופרטיבית

פרק 5: אדום וירוק - תעסוקה הוגנת וכלכלה מקומית מקיימת

פרק 6: מימון והתנהלות פיננסית אלטרנטיבית במסגרת כלכלה מקומית מקיימת

פרק 7: קידום כלכלה מקומית - הצעות למדיניות

פרק 8: מדדים חלופיים לפיתוח

נספח 1: מקורות לקריאה נוספת

נספח 2: מערך שאלות עזר לפרויקטים של כלכלה מקומית מקיימת.

לקריאת המאמר המלא: "כלכלה מקומית מקיימת אסטרטגיה לשינוי חברתי" לחץ/י כאן


המאמר נכתב על ידי: גילי ברוך, ערן בוכלצב, מתן גולן, אורי פינטו, תיקווה עברון, רייפי גולדמן, ערן דורון, גליה פיט | חברי הארגונים: שתיל, מרכז השל, המרכז לקיימות מקומית, ציונות 2000