לא רק אהבת האדם - הפילנתרופיה בראי התיאוריה והמחקר

מאמר

לא רק אהבת האדם - הפילנתרופיה בראי התיאוריה והמחקר

לוגו הארגון

המסמך מציע סקירה עדכנית של הספרות התיאורטית והאמפירית בתחום הפילנתרופיה בישראל ובפרספקטיבה בינלאומית ומציג את הנושאים העיקריים העומדים בחזית המחקר בתחום. הספרות התיאורטית בישראל היא מועטה וחסרה התייחסות להיבטים שונים הקשורים בתחום. על כן המסמך מתבסס ברובו על מחקרים שנערכו בארצות הברית ובאירופה. הפרקטיקה הפילנתרופית כוללת מעשים רבים, בהם תרומה, התנדבות ופעולה של ארגונים ללא מטרת רווח.

עם זאת, במושג הפילנתרופיה נעשה שימוש ייחודי המתייחס לתרומה פורמלית בהיקף משמעותי של כסף, נכסים והתנדבות מצד אוכלוסייה בעלת הון ניכר. המעשה הפילנתרופי מתייחס לפעילות של יחידים המבקשים לתת מענה לבעיות חברתיות שונות ולצרכים שהמדינה אינה נותנת להם מענה, תוך הקצאת משאבים ניכרים, בין היתר באמצעות הקמת קרנות או תרומה לקרנות. מוצגות שלוש תיאוריות מרכזיות המתארות ומסבירות את הפעילות הפילנתרופית ובהתאמה מתוארים המניעים לפעילות פילנתרופית והגורמים העיקריים המשפיעים על מעשה התרומה, ביניהם דת, השכלה והכנסה. כן נידונה השפעתן של הטבות מס על נושא "גמישות הפילנתרופיה".

בנוסף מוצגת תמונה השוואתית מצומצמת של דפוסי הפעילות הפילנתרופית והיקפיה בהתייחסות לתרומה של הציבור הרחב. כמו כן מוצגת התייחסות לדפוסי הפילנתרופיה של בעלי הון ולהבדלים בינם ובין דפוסי התרומה  של הציבור הרחב - במניעים, בהיקף, בפרקטיקות שהם מביאים עמם לתחום וברגישות גדולה יחסית למיסוי. נעשה ניסיון להסביר את המאפיינים והייחודיות של תורמים גדולים ומוצגת חלוקה לשבעה טיפוסי תורמים: הקהילתי, המאמין, המשקיע, החברתי, האלטרואיסט, המפצה והיורש.

המסמך מבליט את החוסר במחקרים בישראל ומעלה את הצורך בפיתוח פעילות מחקרית שתתחקה אחר ההיקף, הדפוסים וההשפעה של הפילנתרופיה על תחומי חיים שונים בישראל.

להורדת המאמר לחצו כאן