מאמר: אסטרטגיה להנעת החברה האזרחית למעורבות

Civil Society Engagement Strategy


תאריך פרסום: יולי 2016

הקדמה

קרן The Commonwealth Foundation עובדת עם ארגוני חברה אזרחית כדי לקדם זהות קהילתית משותפת ועקרונות של משילות, דמוקרטיה ופיתוח מתמשך. זהו ארגון שממוקם בין מוסדות הממשלה לבין ארגוני החברה האזרחית, הפועל לגרום לשני הצדדים לפעול ביחד. הקרן פיתחה את האסטרטגיה להנעת החברה האזרחית למעורבות במטרה שתשמש לטווח ארוך לצורך בניית יכולת וחיזוק ארגוני החברה האזרחית. זאת מתוך הבנה כי אם קולם יישמע באופן ברור וחזק יותר, אם המסר שלהם יועבר בצורה בהירה יותר ואם שיתוף הפעולה שלהם עם הממשלה יתחזק, ארגוני החברה האזרחית יוכלו להשתתף בתהליכי המשילות באופן יעיל יותר ולתת מענה לאתגרים החברתיים.

מטרת המסמך

מטרתו של מסמך  זה היא לספק לקרן מסגרת פעולה שגם תעצים את החברה האזרחית וגם תגרום לה לפעולה. בניית יחסים ותיאום עם ארגוני החברה האזרחית תביא להבנה בין הקרן לבין ארגוני החברה האזרחית לגבי התוצאות הרצויות והשינויים ההכרחיים בחברה. הקרן משתפת במסמך על מנת שגורמים נוספים יוכלו לעשות שימוש באסטרטגיה המוצעת.

המסמך המלא

להורדת התקציר המלא בעברית לחצו כאן


פריטים קשורים מהפורטל

שיח בין מגזרי

מתודות של שיח בין מגזרי

מאמר: שיח משתף בחברה האזרחית: מרחב פעולה משותף לארגוני המגזר השלישי בישראל

קישורים רלוונטיים

מקור המאמר ברשת

אתר Commonwealth foundation