מגזר שלישי

מושג

מגזר שלישי

לוגו הארגון

תקציר

מדינה דמוקרטית מאופיינת בשלושה מגזרים הפועלים זה לצד זה והמשלימים אחד את השני. המגזר הראשון הוא המגזר הממשלתי, המגזר השני הוא המגזר העסקי והמגזר השלישי הוא כל אותם ארגונים מאוגדים למען עשייה חברתית ללא מטרות רווח כספי ושהם חלק בלתי נפרד מהחברה האזרחית.

המגזר השלישי כולל את כל הארגונים שעומדים בתנאים הבאים:  

  • ארגונים פורמליים - ממוסדים ופועלים לאורך זמן.  

  • ארגונים פרטיים - נבדלים מוסדית מהמגזר הממשלתי-ציבורי.  

  • ארגונים ללא כוונת רווח - מנועים מלחלק רווחים ואם יש כאלה הם מופנים חזרה לפעילות הארגון.

  • ארגונים עצמאיים - בעלי מנגנון ניהול עצמי, שאינם נשלטים על ידי גורמים מחוץ לארגון.

  • ארגונים התנדבותיים - שהשתתפות בהם אינה נכפית ושכוללים אלמנטים של התנדבות ותרומה.    

    מושג זה נכתב על ידי דליה מגנט עבור שיתופים בהסתמך על פרסומי המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי

פרטים נוספים

'קרדיט: מושג זה נכתב על ידי דליה מגנט עבור שיתופים בהסתמך על פרסומי המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי'