מדריך - איך מגבשים מרחב להשפעה חברתית?

כלי

מדריך - איך מגבשים מרחב להשפעה חברתית?

לוגו הארגון

מבוא ותודות:

בינואר 2102 התאפשר לנו להכיר את הנעשה בעולם ובישראל בנושא השפעה חברתית קולקטיבית (Collective Impact). לפניכם תוצר תהליך הפיתוח - "מדריך רכיבים בעיצוב מרחב השפעה". המדריך הינו מסמך ראשון מסוגו אשר שופך אור על ההיבטים המרכזיים שמומלץ לשקול ולהתחשב בהם בתהליכי גיבוש מרחבי השפעה ובניהולם. מדריך זה מיועד למנכ"ל החברתי/ת למלווה מרחבי ההשפעה ולכל המוצא עניין בקידום מרחבים להובלת השפעה חברתית.

תהליך העבודה התבסס על ידע שנצבר בעולם ובישראל בפעילותם של מנהלים ומנהלות במסגרת מרחבי השפעה וכן, המידע הידע והניסיון שהצטברו בארבע השנים האחרונות בפעילות תחום ניהול חברתי ותחום השיח הבין מגזרי בשיתופים.

המדריך נכתב על ידי צוות פיתוח בין תחומי בשיתופים ותוקף על ידי מנכ"לים חברתיים/ות הפועלים במסגרות של מרחבי השפעה, מנהלי קרנות ויועצים ארגוניים לניהול חברתי.

אנו מעוניינים להודות לכל אלו שתרמו מזמנם ומניסיונם לטובת המדריך (לפי סדר א"ב): אוריאל לדרברג -מנכ"ל מנהיגות אזרחית, ג'ין יודס - מנכ"ל בית איזי שפירא, דנה סבוראי - מנהלת תכניות קרן גנדיר, ליאור זיידל - מנכ"ל מנהיגות עסקית צעירה, ליאת מאיר - מנהלת תכניות מנכ"לים בשיתופים, דר' מיכל רום, מירי יעקובי הורוביץ - מנהלת פיתוח וידע שיתופים, ניתאי שרייבר - מנכ"ל משותף גוונים ורקמ"ה, סטס מרדכייב - מנכ"ל מדור לדור, פקדו גדמו - מנכ"ל טנא בריאות, קרן קצמן - מנהלת קרן Morning Star , דר' רונית עמית - מנהלת קרן גנדיר, שחר רובינשטיין - מנכ"ל ערכים בספורט, שלמה דושי - מנכ"ל שיתופים, שרונה שנהר - מנכ"ל מעוף חברתי המועצה להתנדבות בחיפה, שרי נוריאל - מנכ"ל ציונות 2000.

תודה רבה וקריאה מהנה,

צוות הפיתוח:

  • ד"ר בת חן ויינהבר מומחית לשיח בין מגזרי וכותבת ראשית
  • עדית שדה מנהלת תחום ניהול חברתי ומנהלת תהליך הפיתוח, שיתופים.
  • לילך דורה יועצת ארגונית בכירה ולשעבר מנהלת תחום ניהול חברתי, שיתופים.
  • דברה לונדון מנהלת מקצועית, שיתופים.
גוף הכלי:
מדריך - איך מגבשים מרחב להשפעה חברתית.jpg
איך מגבשים מרחב להשפעה חברתית? למדריך המלא לחץ כאן


רקע - רציונאל והנחות יסוד: השפעה חברתית היא ערך חברתי (social value), או ציבורי (public value), ארוך טווח הבא לידי ביטוי בייעוד הארגון (Mission statement). על פי תפיסה זו השפעה חברתית אינה תוצר של הארגון אלא, התוצר החברתי הרחב יותר למענו הוא פועל. לכן, ישנה העתקה של נקודת המבט מהארגון אל השדה. (מתוך: סקירות ספרות של יחידת הבוגרים, מכון מנדל).

כיום, פניהם של המחקר ושל מגוון התארגנויות בשטח מופנים לקידום השפעה חברתית קולקטיבית. הרעיון הוא שקבוצת שחקנים מרכזים פועלים במסגרת פעולה משותפת ומתמשכת, למען אג'נדה משותפת שמטרתה לפתור בעיה חברתית בשדה חברתי מסוים (לקריאה נוספת ראו נספח: על המעבר מהשפעה חברתית בודדת לקולקטיבית).

פיתוח תפיסת מרחבי השפעה בשיתופים

בשנים האחרונות מתפתחות מגוון תצורות שיתופיות של מסגרות פעולה להובלת השפעה חברתית רחבה בתחום חברתי מסוים. כך לדוגמה קיימות התארגנויות של מספר קרנות הפועלות במשותף לקידום שדה חברתי מסוים(לדוגמה: קרן ההזדמנות), שולחנות עגולים תלת מגזריים (לדוגמה: השולחן העגול הממשקי) ומרחבי השפעה (לדוגמה: הפורום לקידום השירות האזרחי).

הנחת העבודה היא כי חבירה של מנכ"לים חברתיים למסגרות פעולה לקידום השפעה חברתית בשדה חברתי משותף, תקדם ראייה חברתית כוללת ומהלכים חברתיים משמעותיים. הפעילות יכולה להיות בשדה חברתי (לדוגמה: חינוך) או במגזר החברתי עצמו (לדוגמה: התארגנות המנכ"לים, ברית ארגוני התשתית) בהמשך להנחה זו ובראיה ארוכת טווח, התפיסה היא כי חיבור בין מרחבי ההשפעה הוא אחת האסטרטגיות לחיזוק המגזר החברתי והרחבת השפעתו על החברה בישראל.

מרחבי השפעה, המוצגים במסמך זה מכוונים לפעילותם של מנכ"לי עמותות בשדות חברתיים רלוונטיים בחברה האזרחית. מיקוד זה במנכ"לי ארגונים ובעיסוק בשדות חברתיים (בשונה מתחום תוכן משותף) נובע מעצם ייעודו של ארגון שיתופים. אין הדבר מוציא מכדי אפשרות של קיום מרחבי השפעה במתכונות אחרות.

להמשך הקריאה על איך מגבשים מרחב להשפעה חברתית? למדריך המלא לחץ כאן