מדריך - אמנת ההתנדבות: קוד אתיקה ונוהל הפעלת מתנדבים

כלי

מדריך - אמנת ההתנדבות: קוד אתיקה ונוהל הפעלת מתנדבים

לוגו הארגון

מעשה ההתנדבות הוא משב מקורי ליפה ברוח האדם בן החורין באשר עשייתו הינה מתוך בחירה אישית וללא תמורה כספית. ההתנדבות באה להיטיב ולהשיג יעדים אנושיים ויונקת ממיטב המסורות ומשורשיו המקוריים של האדם כאדם.

במשך השנים הפכה לערך מערכי היסוד של החברה בישראל ומשמשת כוח מניע להווייתה הדמוקרטית. היום אנו חשים את המתנדבים בכל פינה מאורחות חיינו. מהממסד הממשלתי דרך המסגרות הציבוריות עבור בעולם העסקים בואכה למערכת הקהילתית על גווניה השונים. ההתנדבות פשתה בכל נימינו והציבה בפני החברה הישראלית אתגרים מקצועיים חדשים להכילה, לשמרה ולטפחה. שהרי אין ההתנדבות מובנת מאליה!

המועצה הלאומית להתנדבות הקימה ועדת היגוי מיוחדת והטילה עליה את המשימה להגדיר ולהציע הסדר מקצועי שניתן לממשו בין המתנדב לארגון בו הוא פועל. הוועדה בראשותו של ד"ר אהרן יורק ישבה על המדוכה ועשתה כמיטבה לכלול את מרב המרכיבים לאוגדן זמין וברור לכל.

בחוברת זו קובצו אותן הסוגיות העוסקות בזכויות, בחובות ובכללי האתיקה המתבקשים הדדית, מהמתנדב ומהארגון בו הוא פועל. אין כאן יומרה להציג תשובות ופתרונות לקושיות הנקרות על התוואי חדשות לבקרים כי אם מקבץ מגוּון של "עשה ואל תעשה" הפרוס בחיי היומיום שתי וערב במטווה ההתנדבות.

להורדת מסמך האמנה לחצו כאן