מהו ניהול חברתי?

מושג

מהו ניהול חברתי?

לוגו הארגון


גלגל ניהול חברתי Page 01.jpg
ניהול חברתי הוא אשכול מקצועות המשלב בין הידע, המיומנויות והערכים של מקצוע הניהול הכללי לבין תפיסות העולם, האסטרטגיות והמשימות העומדות בפניהם של מנהלות ומנהלים בארגוני מגזר שלישי.

בין מקצועות הניהול החברתי – מנכ"ל חברתי/ת, יזם/ת חברתי/ת, מנהל/ת השקעה חברתי/ת וכד'.

ייעוד התפקיד
המנהל החברתי מוביל שינוי באמצעות הפעלת תהליכים ומשאבים ארגוניים בארגונים הפועלים במסגרת החברה האזרחית. זאת מתוך תפיסת עולם וזהות חברתית וערכית, ובמטרה לממש את חזון הארגון להשפעה על החברה.
המנהל החברתי.jpg
לב התפקיד

לשאלה מהו לב התפקיד של המנהל החברתי התקבלו מגוון תשובות. התרשים שלהלן מציע המחשה גרפית המסכמת את מרביתן, ועיקרו: לב התפקיד של המנהל החברתי בישראל הוא החיבור והאיזון שבין ה“לב“ ו“הראש“, על בסיס תפיסת עולם חברתית מגובשת.

ניהול חברתי בשיתופים

תחום ניהול חברתי בשיתופים עוסק בקידום ובחיזוק ההשפעה החברתית של מנכ"לים מהמגזר השלישי. התחום פועל לטובת "בניין הכוח" של מנכ"לים חברתיים באמצעות פורום שיתופים למנכ"לים, הטמעת תפיסות הניהול החברתי במסגרות נבחרות ומתן מענה מקצועי לפניות מנכ"לים. במרכז העשייה של התחום:

מרחבי השפעה
פרטים נוספים

ניהול חברתי זה מקצוע חוברת.pdf

למידע נוסף על ניהול חברתי בשיתופים ניתן לפנות ל: info@sheatufim.org.il