מודל קבלת החלטות להשקעות חברתיות

כלי

מודל קבלת החלטות להשקעות חברתיות

לוגו הארגון

התוכן בדף זה נכתב על ידי שיתופים


תקציר: 

השלב הראשון בפניו ניצב משקיע חברתי הרוצה לפנות מפילנתרופית פנקס צ'קים לפילנתרופיה אסטרטגית, היא תכנון ומיקוד. המודל שלהלן פותח לאחר התנסות בעבודה עם פילנתרופים ישראלים לצד קריאה של חומרים תיאורטיים שפותחו בעולם ובישראל. יחודו של המודל שהוא מאפשר לפילנתרופ ולאיש המקצוע שלצידו לעבור בצורה מובנת משלב לשלב:

משלב הניתוח, לשלב העיצוב והפיתוח, לשלב היישום ולבסוף הערכה.

"מודל קבלת החלטות להשקעות חברתיות" להורדת הכלי המלא לחץ כאן


מודל קבלת החלטות להשקעה חברתית אסטרטגית מצגת בעברית


מודל קבלת החלטות להשקעה חברתית אסטרטגית מצגת באנגלית


גוף הכלי:

מודל קבלת החלטות להשקעות חברתיות

מטרת המודל

לספק לפילנתרופים ולאנשי מקצוע המלווים אותם מודל לקבלת החלטות בנוגע להשקעות החברתיות של הפילנתרופ, להוות בסיס לעבודה אפקטיבית  כך שהפילנתרופ ישקיע את המשאבים שלו באופן מיטבי על בסיס אחריות חברתית.

שלב מקדים

שני תנאי סף נדרשים על מנת למקסם את תוצרי המודל:

מוטוציה: היות ופילנתרופיה מבוססת על רצונו הטוב של המשקיע החברתי, מומלץ לצאת לדרך כאשר יש מוטיבציה מלאה לצעוד בדרך זו. קיומה של מוטיבציה הינה תנאי בסיסי למי שרוצה לעבור תהליך משמעותי. אחרת, מוטב להמשיך במתן תרומות באופן לא אסטרטגי.

עיתוי: ישום המודל דורש פניות של זמן ומחשבה, ועל כן מומלץ להיכנס לתהליך כאשר העיתוי מתאים לפילנתרופ.

עיקרי המודל

במהלך תהליך קבלת ההחלטות הפילנתרופ יידרש לנושאים הבאים:

  • הגדרת חזון חברתי
  • קביעת עקרונות מנחים, אסטרטגיה וכלים
  • הגדרה של המשאבים, תקציב ומדיניות מימון

המשכיות

מודל קבלת החלטות לגבי השקעות חברתיות הינו שלב ראשון לו נדרש פילנתרופ ואיש מקצוע הפועל בתחום. שלב שני הינו קבלת החלטות לגבי הקצאת ההשקעות בפועל. לצורך כך קיים מודל קבלת החלטות לגבי חלוקת מענקים.

העקרונות העומדים בבסיס המודל

  • הצגת הטווח המלא של השלבים: המודל מציג טווח שאלות נרחב ביחס לניהול ההשקעות, על מנת לתת את המענה הרחב ביותר לצרכי הפילנתרופ. ניתן לתת מענה רק על חלקן.
  • מדולריות: מורכב מיחידות נפרדות, שניתן להשתמש בחלקן או כולן בהתאם לצרכים הייחודיים של הפילנתרופ.
  • בקורלציה לתפיסת העולם האישית של הפילנתרופ: משרת את קידום תפיסת העולם החברתית של הפילנתרופ.
  • על בסיס תפיסת עולם אחראית: מודל קבלת ההחלטות להשקעות חברתיות מניח כי הפילנתרופ יתנהל בצורה אחראית כלפי החברה כמשקיע, אך גם כאיש עסקים ובמימדים נוספים בחייו הפרטיים.

"מודל קבלת החלטות להשקעות חברתיות" להורדת הכלי המלא לחץ כאן