מושג: גוף מסייע

הגוף המסייע - facilitator

תפקיד הגוף המסייע הוא קידום, סיוע או הקלה על תהליך השיח. הגורם המסייע משמש בתחום השיח וההידברות כאמצעי משמעותי להצלחת תהליך ההידברות. ניתן לסמן מספר מרכיבים המאפיינים ברוב המקרים את תפקיד הגורם המסייע:

  • המרכיב הטכני – כולל לרוב את קביעת מקום המפגש, ארגון המפגש ותיעודו
  • המרכיב התוכני – הבנה ברמה גבוהה של התכנים בהם עוסק השיח וניהול הידע – פיתוח, שימור והפצה של ידע מכין ומקדם דיון
  • המרכיב התהליכי – סיוע וקידום תהליך השיח בהתאם למטרות שהוגדרו, תוך הקשבה וקריאה של המשתתפים בשיח והדינמיקה ביניהם והתערבות תהליכית בהתאם לצורך.
    גורם מלווה.jpg

תפקידו של הגורם המסייע בהידברות, בשיח מורכב וכן בתהליכי יישוב סכסוכים הוכר כתפקיד חשוב ביותר ואף הכרחי להצלחת התהליכים. מהרמה הבין-מדינתית ועד הרמה המקומית, נעשה שימוש ב-facilitators בתהליכי הידברות שמטרתם קיום שיח שיוביל להבנות ולבניית הסכמות.