מושג: השפעה חברתית גבוהה

השפעה חברתית גבוהה/משמעותית - High impact

הספר Crutchfield & Mcleod Grant, 2012) Forces for Good ) מציג בהרחבה ממצאי מחקר שערכו כותביו במטרה לענות על השאלה: מה הם הפרקטיקות והאסטרטגיות שארגונים חברתיים צריכים לאמץ כיום כדי להשיג השפעה חברתית גבוהה/משמעותית, או בשפתם High Impact? 

בעוד שבשום מקום בספר לא מוצגת הגדרה ברורה של המושג "אימפקט גבוה", מתיאור שיטת העבודה שלהם והרציונל אפשר להסיק כי בשיטתם, השפעה חברתית משמעותית/גבוהה כוללת בתוכה את המרכיבים הבאים: 

 • יצירה של שינוי מערכתי מהיסוד
 • פיתוח ויישום של פתרונות חדשניים לבעיות חברתיות
 • הפצה רחבה של רעיונות ופתרונות ברמה הלאומית או הבינלאומית 

12 ארגונים נמצאו מתאימים להגדרה שהציעו עורכי המחקר, ביניהם יש ארגון אחד שהצליח למצוא פתרונות דיור למיליון אנשים, שני שהביא להפחתה של הגשם החומצי וליצירת מודלים חדשים להתמודדות עם משבר האקלים, שלישי שסייע למאות אלפי צעירים להתנדב במגוון תכניות שירותים לאומיות, ועוד. המכנה המשותף להם הוא שכולם השפיעו על חקיקה בנושאים מגוונים החל ממדיניות הגירה, רפורמות רווחה, יצירת מנגנונים שהובילו חברות עסקיות ותאגידים לאמץ פרקטיקות עסקיות של קיימות, והניעו אזרחים לפעול בנושאים של חינוך, סביבה ורעב. כל אלו ועוד הם לפי עורכי המחקר "כוחות של טוב". 

ממצאי המחקר מנפצים שישה מיתוסים רווחים על ארגונים חברתיים מצליחים, ומנגד מגלים שש פרקטיקות הכרחיות ליצירה ארגונים בעלי אימפקט משמעותי. 

ששת המיתוסים מתייחסים לששה ממדים של ארגון שנדמה שהם הכרחיים כדי שהארגון יהיה ארגון מצליח, אולם מתברר שלא כך הדבר: 

 1. ניהול מושלם 
 2. מותג בעל שם, שיש לו מודעות רחבה
 3. רעיון ייחודי פורץ דרך
 4. הצהרת משימה וחזון מנוסחים כהלכה
 5. הצלחה גבוהה בכל המדדים המקובלים בעולם העסקי
 6. תקציב גדול 

שש הפרקטיקות שמאפשרות לארגונים חברתיים להשיג השפעה משמעותית: 

 1. Advocate and serve – לסנגר ולשרת - לא מספיק להפעיל תכניות ולספק שירותים, כדי ליצור שינוי מערכתי יש לשלב בין השניים ולפעול גם באמצעות השפעה על מדיניות וחקיקה. 
 2. Make markets that work- שימוש בכוחות השוק – לא מספיק לפנות לאלטרואיזם, אלא למצוא צורך שיש לתת לו מענה ולפעול כדי להתאים בין ביקוש להיצע ושאר כללי החשיבה הכלכלית  
 3. Inspire Evangelists – הנעה באמצעות השראה - לא להתייחס לצוות המתנדבים ככוח עבודה זול, אלא ליצור דרכים משמעותיות לערב יחידים בחוויה רגשית שתסייע להם להתחבר לערכי הארגון ולחזון שלו. 
 4. Nurture nonprofit networks – טיפוח רשתות פנים מגזריות - לא להתייחס לעמותות וארגונים דומים בשדה כמתחרים על משאבים אלא לפעול יחד איתם בשיתוף אמיתי של ידע ותוצרים שיביא להרחבה של השדה כולו. 
 5. Master the art of adaptation – שליטה באמנות הגמישות – לא להיצמד ולהתקבע, לפעול תוך כדי השתנות וגמישות מתמדת, להגיב בחדשנות לכל מה שקורה בעולם, ללמוד תוך כדי תנועה גם במחיר של כישלון נקודתי. 
 6. Share leadership – שיתוף במנהיגות – לא לשמור על הכוח מרוכז אצל המנהיגים של הארגון, לחלוק באחריות ובסמכות ובכוח שנלווה להם.