מושג: ערך מלא

ערך מלא - Full Value מתייחס למכלול ההשפעות החברתיות של ארגון, במובן של "מלוא השווי של עבודת הארגון".  השימוש במושג זה מבוסס על הרעיון שהשפעה חברתית באה לידי ביטוי ואף נמדדת בערכים values שהארגון חורת על דגלו ואותם הוא רוצה לקדם.  הערך השלם אם כן הוא סך התרומה שארגון מייצר בעולם, כפי שהיא נמדדת על ידי סיכום/חיבור כלל ההשלכות וההשפעות של הארגון על כל מי שמעורב בפעילותו או מושפע ממנה: במכוון או שלא, בצורה שלילית או חיובית, בטווח הקרוב, הבינוני או הרחוק. תפיסה זו שמייצג למשל ארגון ה-NCVO, מיושמת הלכה למעשה על ידי מדידת התועלות שהארגון מייצר, לצד שביעות הרצון שהוא משיג, הן בקרב אוכלוסיות היעד אליהן הוא מכוון, והן בקרב בעלי עניין שמושפעים מפעולתו, גם אם אלה אינם מוגדרים כאוכלוסיית יעד מכוונת. לשיטתם, זיהוי ההשפעות של הארגון תוך בחינת ארבע קטגוריות אלו (תועלות ושביעות רצון אצל קהלי יעד מכוונים ובעלי עניין שלא התכוונו אליהם) מהווה את התשתית ליצירת מפת ההשפעה שלו. בהתאם לממצאי המפה, יכול הארגון לתכנן את המשך פעולתו ולכוון למקומות שבהם הוא מייצר ערך חברתי גבוה, ומכאן גם השפעה חברתית רחבה.

מפת השפעה אם כן, היא כלי שימושי בעזרתו ניתן לראות היכן הצליח הארגון ליצור ערך חיובי והיכן עליו לשפר ביצועיו, והמושג Full Value הוא דרך לחשוב ולהעריך את התרומה הכוללת והשווי המלא של הארגון.

 בתוך כך, יש מי שמציעים למדוד את הערך המלא של הארגון תוך אבחנה בין שני סוגים של מרכיביו - ערכים מסוג תועלות benefits וערכים מסוג חוויות Experience.  אבחנה זו בשילוב עם הגדרות של בעלי העניין הרלוונטיים לכל ערך, מסייעת להגדרת רמות שונות של השפעה:

  • השפעה ראשונית/מרכזית primary impact היא סך התועלות/רווחים benefits שהארגון מעניק ללקוחותיו ולמי שיזמו את פעולתו cause 
  • השפעה משנית secondary impact היא סך ההבדל שיוצרת פעולת הארגון עבור כל שאר בעלי העניין בין אם הם אנשים, ארגונים או קבוצות כגון נאמנים, צוות, מתנדבים, מממנים, וכדומה. 
  • חוויה ראשונית/מרכזית primary experience היא זו שהארגון מאפשר/יוצר/מעניק למשתמשים שלו כגון התרגשות מהשתתפות באירוע/משחק, התרגשות משמיעת מוזיקה, תחושה של נוחות והתרווחות או אמון שנובעת מיחסי הצוות, ועוד.  
  • חוויה משנית - secondary experience היא החוויה שהארגון יוצר עבור כל בעלי העניין האחרים למשל ביטוי הכרת תודה לתורמים ושמירה עליהם מיודעים, או מתן סביבת עבודה נעימה לצוות העובדים והמתנדבים. 

בתוך כך, יש ארגונים שמתמקדים מראש ביצירת חוויות, ראשוניות ו/או משניות, ויש כאלה שמתמקדים יותר ביצירת השפעה, אבל לפי גישה זו, בפעילותו של כל ארגון יש תמיד היבט חווייתי, גם אם לא לכך הוא מכוון. במילים אחרות: תמיד נוצרת השפעה גם דרך חוויה, שכן חוויות מייצרות בהכרח ערך שהוא חלק מהערך השלם של הארגון. 

מכיוון אחר, חשוב לשים לב כי שני מרכיבי הערך השלם, חוויות ותועלות, יכולים להתממש גם באופן שלילי, לא רק חיובי. כלומר שיהיה להם ערך שלילי עבור קהלי היעד השונים, וכמובן שלכל קהל יש תפיסת ערך שונה וייחודית לו, הן ביחס לחוויות והן ביחס לתועלות. את מכלול המורכבות והשונות הזו יש לשקלל בחישוב הכולל של הערך המלא של ארגון. לאחר שזה מתברר, והארגון יודע להגדיר מה כל אחד ואחת מבעלי העניין שלו מקבלים ממנו, הוא יכול גם לתקשר זאת מולם ולחדד להם כך את ערכו בעבורם.

 * הערה: לפי NCVO - "הערך המלא/שלם" הוא הרחבה של המושג אימפקט/השפעה, שהוא לעצמו הרחבה של המושג תוצרים. ציר ההתפתחות הוא  תוצרים >>>אימפקט>>> ערך מלא/שלם – כלומר שאפשר להצביע כאן על תנועה שנעה מהמצומצם אל הרחב. מנקודת המבט הארגונית הסגורה, הפרטית, אל נקודת מבט רחבה שיוצאת מעבר לגבולות הארגון אל השדה הרחב. המושגים עצמם פחות משנים לתפיסתם, מה שחשוב זה שכל ארגון יבחר עם מה נוח לו לעבוד וידבק בזה.