מושג: ערך משותף

מייקל פורטר
מייקל פורטר

מושג שהגדירו מייקל פורטר ומארק קרמר (2011) במסגרת ניסיונם להציע גישה עסקית המשלבת פרספקטיבה כלכלית עם פרספקטיבה חברתית. בעוד הראשונה מגדירה "ערך" כסך הכנסות פחות עלויות, ורואה בגורמים חברתיים וסביבתיים משניים ושוליים לעומת הערך הכלכלי; והאחרונה מגדירה "ערך" במונחים של מה שהושג באמצעות הכסף שהושקע בפעולה; החיבור בין שתיהן מוביל להגדרת המושג "ערך משותף" " כסך הרווחים ביחס לעלויות הכוללות של הארגון – הכלכליים, החברתיים והסביבתיים. משמעות "הערך המשותף" אם כן היא בחיבור בין ערכי העסקים, לאלו של הארגונים האזרחיים והמגזר הציבורי, בשאיפה ליצור ערך חברתי וכלכלי גדול יותר הן עבור הפירמה, והן עבור הקהילה וחבריה.

גישה זו, שקוראת ליצירת ערך משותף ומכאן שמה CSV - Creating Shared Value  משלבת את התכניות החברתיות והסביבתיות בליבה העסקית של התאגיד, וקושרת אותן לרווחיות וליכולת התחרותית שלו.  זאת בניגוד לתפיסה שמקדמת אחריות תאגידית. הרעיון הוא למנף את המשאבים הייחודים ואת התמחותה העסקית של הפירמה, לשם יצירת ערך כלכלי באמצעות יצירת ערך חברתי (דוגמאות אפשר למצוא בפעילותן של חברות נספרסו, ג'נרל אלקטריק, מרקס אנד ספנסר ועוד). בפועל יישום של גישה זו פירושו בחינת כל החלטה עסקית בראייה של יצירת ערך חברתי, באמצעות ערוצים ופלטפורמות שונות, שכולם עשויים בדרכם ליצור השפעה חברתית על השדה ועל חלק או כל השחקנים המעורבים בו. גיוון בתעסוקה, פיתוח כלכלי חברתי בפריפריה, שמירה על בריאות הציבור, שיפור העמידות במשברים לאומיים, פיתוח הון אנושי, הם חלק מהדוגמאות שמתאפשרות באמצעות תפיסה זו. 

יצירת הערך המשותף ממקדת אם כן את הארגון העסקי לצורה חדשה של עשיית רווחים – רווחים עסקיים אשר מייצרים גם רווחים חברתיים שלעצמם יוצרים לפירמה הזדמנות לצמיחה ולעסקים. במובן זה, גישת ה CSV יוצרת זהות בין המטרות העסקיות לבין הערך החברתי סביבתי שיוצרת הפירמה. שילוב הקשר בין הצלחת העסקים להצלחת הקהילה מאשר לפירמה לחסוך בהוצאותיה, לפתח שווקים ומוצרים חדשים, להגדיל את רמת הפרודוקטיביות שלה, ולהניע גל חדש של חדשנות ופיתוח עסקי, כל זאת לצד הצלחה והתקדמות חברתית. הנחת היסוד היא שההפרדה בין העשייה העסקית והעשייה החברתית של הפירמה אינן מאפשרות את מיקסום הערכים, החברתיים והעסקיים. הקריאה הברורה שיוצאת כאן לעסקים היא להתייחס אל הסביבה והחברה כמנוף לצמיחה ופיתוח עסקי, כדי להשיג השפעה רחבה ככל שניתן.