מושג: שולחן עגול

שולחן עגול.png

בשבע השנים האחרונות, פועל ארגון שיתופים בפלטפורמות משמעותיות של שיח בין מגזרי מתוך האמונה ששיח בין הממשלה, המגזר העסקי והחברה האזרחית הינו גורם מכריע ביכולת להוביל לשינוי חברתי מערכתי. עצם קיומו של השיח וההבנה של חשיבותו מהווים שינוי תפיסתי בתרבות השיח המסורתית בישראל ומאפשרים קידום שותפויות מתוך יחסי אמון עם המגזרים השונים. זאת, תוך השפעה על המדיניות הממשלתית.

השולחנות העגולים לשיח בין מגזרי מאפשרים שיח מורכב בין גורמים מגוונים ממגזרים שונים. אלו מסייעים כבסיס לקידום סוגיות מנקודות מבט מגוונות, בגיבוש והטמעה של מדיניות וביצירת תרבות של פתיחות, תרומה ושיתוף. השולחנות העגולים הינם חלק ממגמה לשימוש הולך וגובר בתהליכי שיח בין מגזרי בתוך הממשלה, בין היתר, בעקבות החלטת הממשלה מס' 3190.

החל משנת 2008, ארגון שיתופים זכה להיות היה הגוף הראשון המפעיל שולחנות עגולים בין-מגזריים בממשלה. ארגון 'שיתופים' הפעיל בשנים האחרונות את השולחן העגול (הממשקי) במשרד ראש הממשלה, השולחן העגול במשרד החינוך, השולחן לפיתוח כלכלי-אזורי במשרד התמ"ת (כלכלה), השולחן העגול ברשות לזכויות ניצולי השואה והשולחנות העגולים לקידום הרפורמה בשירות המדינה (בנציבות שירות המדינה).

למידע נוסף על אסטרטגית שולחנות עגולים לחצו כאן