מחקר - קידום חבירות בין-ארגוניות, בינתחומיות ובין-מגזריות בשירותי רווחה

מאמר

מחקר - קידום חבירות בין-ארגוניות, בינתחומיות ובין-מגזריות בשירותי רווחה

לוגו הארגון

מסמך זה הוכן לבקשת משרד הרווחה אשר מעוניין בקידום חבירות בין-ארגוניות, בינתחומיות ובין-מגזריות בשירותי הרווחה. המסמך בנוי משלושה חלקים: חלק תיאורטי הכולל סקירת תיאוריות ומחקרים רלבנטיים היוצרים ביחד את הבסיס הקונצפטואלי של ההמלצות. חקר מקרה בחיפה המייצג את המציאות הקיימת, מתוך כוונה וידיעה כי המדיניות המוצעת צריכה לצאת מתוכה ובה בעת לאפשר פריצת דרך חדשה. החלק השלישי הינו המלצות מפורטות למדיניות משרד הרווחה לקידום מובנה ואפקטיבי של חבירות בין-ארגוניות, בינתחומיות, ובין-מגזריות של המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות.

עיקרי ההמלצות

תפקיד משרד הרווחה בקידום חבירות בין ארגוניות ובינתחומיות צריך להיות ממוקד בשלושה היבטים:

ביצירת אקלים תומך, מעודד ומתגמל, להקמתן ותחזוקתן של חבירות בין-ארגוניות, בינתחומיות ובין-מגזריות; בחשיפה רעיונית ומקצועית של נושא החבירות הבינתחומיות; ובלמידה של החבירות הקיימות. מומלץ להקים צוות משימה משותף עם נציגי המחלקות לגיבוש פרטי מדיניות המשרד והדרכים ליישומה. ובכך להפוך את קידום החבירות הבין-ארגוניות והחבירות הבינתחומיות למשימה משותפת. אקלים מעודד פירושו העמדת תמיכה ארגונית, מקצועית ותקציבית, המתחשבת בשונות הקיימת בין הרשויות המקומיות והמחזקת את תפקיד המחלקות בחבירות - גורם יוזם, מאפשר ותומך. מכיוון שפעולה וחשיבה בינתחומית אינן שכיחות במערכת שירותי הרווחה נדרשת פעולת חשיפה לעצם רעיון הבינתחומיות. מומלץ בזאת להשתמש בדגם של מפגשי למידה תוך תחומיים ורב תחומיים.

לקריאת המאמר המלא: "קידום חבירות בין-ארגוניות, בינתחומיות ובין-מגזריות בשירותי רווחה" לחץ/י כאן


מקורות: 

ד"ר חנה כץ, המחלקה למינהל ומדיניות ציבורית, המכללה האקדמית ספיר