מנהל חברתי

מושג

מנהל חברתי

לוגו הארגון

משמעות המושג

המנהל/ת החברתי/ת מוביל את הארגון למימוש ההשפעה החברתית כפי שהיא מוגדרת בחזון הארגון. לשם כך, נדרשים ממנו כישורי מנהיגות: בניית חזון ורתימה לדרך, לצד כישורי ניהול: ביצוע מיטבי של משימות, השגת התוצאות הרצויות והפעלת אסטרטגיות פעולה ייחודיות. כל זאת, בסביבה ארגונית, מגזרית וחברתית ייחודית ועל בסיס תפיסת עולם רחבה ועמוקה הכוללת את תחום התוכן של הארגון, החברה בישראל, המגזר השלישי והיחסים הבין-מגזריים.

פרטים נוספים

גוף הכלי

שם הגוף

הקובץ המלא:

לינק לקובץ המלא

קישור למקור:

לינק למקור

קרדיט

מידע קרדיט