מסמך מדיניות - ממשלת ישראל, החברה האזרחית והקהילה העסקית: שותפות העצמה ושקיפות

מאמר

מסמך מדיניות - ממשלת ישראל, החברה האזרחית והקהילה העסקית: שותפות העצמה ושקיפות

לוגו הארגון

בפברואר 2008 אישרה ממשלת ישראל מדיניות סדורה בכל הקשור ליחסי הממשלה, ארגוני החברה האזרחית וחברות עסקיות הפועלות לקידום מטרות ציבוריות. החלטה זו עוסקת בחיזוק היחסים בין הממשלה, החברה והמגזר העסקי הפועל להשגת מטרות ציבוריות. חיזוק שיתוף הפעולה וביסוס מערכת היחסים בין המגזרים, תוך שמירה על עצמאותם, הוגדר במסמך המדיניות שאמצה הממשלה כיעד הראשון למהלך.

למסמך המדיניות המלא באתר משרד רוה"מ לחץ/י כאן