מסמכי המסגרת - לכינון השיח הבין מגזרי של השולחן העגול

מאמר

מסמכי המסגרת - לכינון השיח הבין מגזרי של השולחן העגול

לוגו הארגון

בפברואר 2008 קיבלה ממשלת ישראל את החלטה מס' 3190 , העוסקת בחיזוק היחסים בין הממשלה, החברה האזרחית והמגזר העסקי הפועל להשגת מטרות ציבוריות. חיזוק שיתוף הפעולה וביסוס מערכת היחסים בין המגזרים, תוך שמירה על עצמאותם, הוגדר במסמך המדיניות שאימצה הממשלה כיעד הראשון למהלך. עוד נקבע בהחלטה כי "משרדי ממשלה יקיימו שיח מתמשך עם ארגונים ללא כוונת רווח וגורמים בקהילה העסקית התורמים להשגת מטרות ציבוריות... לרבות במסגרת מספר קבוצות דיון".

הממשלה הטילה על משרד ראש הממשלה בשיתוף מספר משרדים נוספים לפעול לקיומו של שיח זה. בתחילת התהליך,  כונס צוות אקדמאים, בהשתתתפות פרופ' יצחק גל נור , פרופ' בני גידרון וד"ר ניסן לימור, אשר גיבש את "מסמך המסגרת הראשון" והמליץ ביחס להרכב המשתתפים בשולחן העגול המכונן. על בסיס מסמך זה, החל לפעול השולחן המכונן, אשר הניח את התשתית לשיח בין-מגזרי במסגרות נוספות, בהם שותפים בין היתר משרדי הרווחה והשירותים החברתיים, החינוך והגנת הסביבה.

במסמך זה מוגדרת מסגרת הפעילות של השולחן העגול הכוללת איוש, חלוקת תפקידים, קבלת החלטות, אופני המפגשים, ובחירת הנושאים לדיון ועוד.

להורדת המסמך המלא לחצו כאן