מצגת - אפקטיביות בארגונים חברתיים

מצגת

מצגת - אפקטיביות בארגונים חברתיים

לוגו הארגון

מהי אפקטיביות בארגונים חברתיים. לפי מידות: ארגון אפקטיבי הוא ארגון שמחולל השפעה ושינוי משמעותיים בחיי מוטביו בהתאם למטרות שהציב לעצמו תוך מיצוי מיטבי של משאבים.

מתוך הרצאתה של ליאת בן משה - אנליסטית חברתית ראשית מאירגון מידות בפורום מנכל"ים בשיתופים.