מצגת - הובלת שינוי ב''קבוצה גדולה''

מצגת

מצגת - הובלת שינוי ב''קבוצה גדולה''

לוגו הארגון

התוכן בדף זה נכתב על ידי צוות שיתופים


הצורך לעמוד בלוחות זמנים קצרים ביצירת תוצאות ארגוניות; חוסר יכולת של תהליכים ארוכים להתמודד עם ארגונים גדולים ; ניהול יותר "שטוח", הרבה עוצמה וכח לדרגי ביניים; מורכבות: צורך בשיתופי פעולה, תהליכי העברת ידע ויצירת ידע ממגוון כוחות בארגון ומחוצה לו. הביאו לפיתוח של שיטת הקבוצה הגדולה (large group)

מתודת הקבוצה הגדולה:

  • שיטה שפותחה להובלת ידע/ שינוי / הטמעה של תהליך מערכתי רחב.
  • השיטה כוללת מסה קריטית של אנשים הרלוונטיים לתהליך מבחינת הידע/ השינוי / ההטמעה/ ההחלטות שבגינה.
  • מתאים לקבוצות בסדר גודל של 50-1000

מטרות אפשריות לשימוש בשיטה:

  • חשיבה ותכנון עתידי- תהליכים אסטרטגיים שדורשים חשיבה משותפת
  • תכנון משותף של עבודה בפועל כגון: עיצוב תהליכי עבודה, ממשקים וכיו"ב.
  • בעיות רוחב שנוגעות לקבוצה גדולה של אנשים וחשיבה משותפת תאפשר עיבוד ופתרון אפקטיבי. נדרש פתרון שבא מה"שטח".
  • יצירתיות - יצירת "יש מאין" מתוך הקיים.
  • פיתוח שיתוף פעולה וערוצי התקשורת בין המשתתפים.