מצגת - תפקיד המנהל החברתי בניהול משאבי אנוש

מצגת

מצגת - תפקיד המנהל החברתי בניהול משאבי אנוש

לוגו הארגון

התוכן בדף זה נכתב על ידי הרצאתה של לילך דורה בפורום מנכלים, מחזור ג'


מה במצגת?

התפתחות משאבי אנוש ומה הכוונה ב" משאבי אנוש"? הנחת מוצא תיאורטית

 • התפתחות משאבי האנוש על ציר הזמן
 • צרכי ההון האנושי בארגון בתפיסת פסיכולוגיית העצמי
 • תחומים ומתחים בניהול משאבי אנוש
 • תמיכה בחזון ובמטרות
 • שיטות לאבחון תופעות ארגוניות ופתרונן
 • טיפול בפרט
 • ניהול מנגנון כ"א - מגיוס ועד פיטורין
 • מבנה פוקנציונלי של משאבי אנוש 

משאבי אנוש במגזר החברתי

 • נושאים ייחודיים
 • תופעות נפוצות
 • מורכבויות נפוצות בניהול ההון האנושי: ההלימה בין ערכים לניהול פנים ארגוני
 • דילמות אופייניות
 • סוגיות מרכזיות המעסיקות מנכ"ל חברתי

לצפייה במצגת בפורמט PDF: "תפקיד המנהל החברתי בניהול משאבי אנוש"