משקפת - כלי לאבחון מהלך קולקטיבי

כלי

משקפת - כלי לאבחון מהלך קולקטיבי

לוגו הארגון

ניהול מהלך קולקטיבי מורכב ממגוון רחב של ממדים ודורש מעת לעת בחינה שלהם בכדי לשפר ולמקד את הפעילות. משקפת היא אמצעי המאפשר לראות דברים רחוקים כשהם נראים גדולים יותר וקרובים יותר ובהשראתה כך גם הכלי שלפניך מאפשר התבוננות רוחב ועומק על מגוון ממדי העשייה במהלך.

הכלי מיועד עבורך מנהל מהלך קולקטיבי ומיועד לסייע בידיך לקבל החלטות בנוגע לדרכי ניהול המהלך דרך בחינת המצב המצוי אל מול הרצוי.

להלן הצעות לשימושים אפשריים בכלי:

• אבחון עצמי שנערך על ידי מנהל המהלך- אבחון זה הוא סובייקטיבי ומנקודת מבט יחידה של מנהל המהלך.

• אבחון עצמי שנערך באופן משותף עם בעלי עניין נוספים במהלך כדוגמת חברי וועדת היגוי/ וועד מנהל/ שותפים, ממנים וכדו'- אבחון זה מביא מגוון של נקודות מבט ומאפשר יצירת אינטגרציה שתביא לראיית תמונת מצב עמוקה יותר.

• אבחון חיצוני שנערך על ידי יועץ ארגוני המאבחן את המהלך- אבחון זה הוא מנקודת מבט חיצונית ולרוב ייקחו בו חלק מדגם מייצג של בעלי העניין במהלך. כלי זה יכול להוות כלי מסייע ליועץ.
תרשים משקפת.png
להורדת הכלי המלא לחצו כאן