משרתם של שני אדונים: תפקידו הדואלי של תקציב בארגונים ללא כוונת רווח

מאמר

משרתם של שני אדונים: תפקידו הדואלי של תקציב בארגונים ללא כוונת רווח

לוגו הארגון

בהעדרה של אמת מידה מקובלת להצלחתם של ארגונים ללא כוונת רווח (אלכ"רים), התקציב הוא הכלי הניהולי העיקרי שעומד לרשות הנהלת הארגון.

למרות חשיבותו הרבה של התקציב, אלכ"רים רבים משתמשים בו רק לגיוס משאבים ומזניחים את הפן הניהולי שלו. 

לתקציבו של אלכ"ר יש תפקיד כפול שצריך להילקח בחשבון כבר בשלב התכנון: התקציב צריך לשקף את הפן הכלכלי של פעילות הארגון לצורך קביעת סדרי עדיפויות וקבלת החלטות; במקביל התקציב צריך לשמש ככלי לגיוס משאבים ולהצגת הפן הפיננסי של פעילויות הארגון לגורמי חוץ.

שני תפקידים אלה מחייבים שתי מצגות שונות שתקציב הארגון חייב לשקף אותן במקביל. במאמר זה מודגמת שיטה לבניית תקציב שעונה על שתי הדרישות הנ"ל, באמצעות תאור מקרה של אלכ"ר ישראלי שפועל בתחום הגמילה מסמים.

התקציב שמשמש לקבלת החלטות נבנה עפ"י קריטריונים כלכליים, וכך יכול להציג מיפוי כלכלי של הארגון. 

באמצעות שילוב של המפה הכלכלית עם סקלה שיפוטית - שנבנית באמצעות שיטת AHP - נוצרת תמונה שמשלבת את הממד הכלכלי עם הממד החברתי/ערכי ובכך מאפשרת להנהלת הארגון לבצע תעדוף ולקבל החלטות מושכלות.

על בסיס התקציב הראשון שמשקף את התמונה הכלכלית ניבנה התקציב השני שמשמש להצגה חיצונית, באמצעות הקצאה של העלויות הקבועות לפעילויות השונות. במאמר מוצגות שיטות ההקצאה המקובלות של עלויות קבועות, היתרונות והחסרונות של כל שיטה, והמלצות מתי להשתמש בכל שיטה.

לבסוף נדונה השאלה: מהי "העלות האמיתית" של פעילות? 

אלכ"רים נדרשים לעתים קרובות להציג את העלות האמיתית של הפעילות שלגביה הם מבקשים מימון. 

הניתוח שמוצג במאמר ממחיש מדוע המושג "עלות אמיתית של פעילות" הוא חסר משמעות.

למאמר המלא (באנגלית):"A servant of two masters: The dual role of the budget in nonprofits" לחץ/י על הקישור


פריטים קשורים