ניהול מתנדבים כפרופסיה מתגבשת בארגוני שירות

מאמר

ניהול מתנדבים כפרופסיה מתגבשת בארגוני שירות

לוגו הארגון

תקציר

במאמר זה נבחן את תהליך הפרופסיונליזציה של מנהלי המתנדבים בישראל . ניהול מתנדבים הוא עיסוק (עבודה בשכר) הכולל מטלות ותפקידים, אך על מנת להיחשב פרופסיה, עליו לעמוד בסטנדרטים מסוימים: עליו להסתמך על גוף ידע מקצועי המספק את הבסיס לפעילותו; עליו להציע מסגרות הכשרה להעברת גוף הידע ולדרוש התמחות שלבעלי הפרופסיה ; עליו ליצור התאגדויות ולנסח כללים אתיים. בחינה של היבטים אלה מראה שניהול מתנדבים בישראל עובר בשנים האחרונות תהליך של התמקצעות, אך עדיין נדרשים שלבים אחדים בדרך להפיכתו לפרופסיה נבדלת.

המאמר מציע סטנדרטים מקצועיים לאתגרים מספר, שמנהלי מתנדבים ניצבים מולם: מיון מתנדבים, הכשרת מתנדבים חדשים, הנעת מתנדבים לאורך זמן והתמודדות עם פיטורי מתנדבים. נבחנים הרציונל, הקשיים ודרכי ההתמודדות עם אתגרים אלה כהצעה ליצירת סטנדרטים מקצועיים בדרך להפיכת ניהול המתנדבים לכדי פרופסיה מגובשת.

למאמר המלא באתר המועצה הלאומית להתנדבות בישראל

פרטים נוספים

שם המאמר

ניהול מתנדבים כפרופסיה מתגבשת בארגוני שירות

קישור למקור:

אתר המועצה הלאומית להתנדבות בישראל

קרדיט

ד"ר דבי חסקי-לוונטל