ניהול פנימי או מיקור חוץ?

מאמר

ניהול פנימי או מיקור חוץ?

לוגו הארגון

התוכן בדף זה נכתב על ידי נערך על ידי חמוטל לרנר וצוות משיתופים


תקציר: 

ארגונים חברתיים יכולים לקנות שירותים פיננסיים במיקור חוץ, אם יש צורך בכך. כלי זה מציג את השיקולים והקריטריונים שיש לקחת בחשבון בהחלטה על רכישת שירותים פיננסיים במיקור חוץ לעומת ניהול הכספים בתוך הארגון. הכלי כולל טבלה המסייעת להכריע בין שתי האפשרויות.

הכלי הוא חלק מהמדריך לניהול פיננסי מיטבי למנכ"לי ארגונים חברתיים שנכתב על ידי צוות מיזם תבונה, ומופיע בפרק השלישי: המסגרת הארגונית לניהול פיננסי


כמה הגדרות לפני שמתחילים: 

מיקור חוץ - (outsourcing) העברת התפעול של חלק מפעילויות הארגון לקבלן או לגורם מבצע חיצוני.

גוף הכלי: 

כלי זה ישמש אתכם בבואכם להחליט על רכישת שירותים פיננסיים במיקור חוץ לעומת ניהול הכספים בתוך הארגון. מידת הרלוונטיות של מיקור החוץ תלויה בגורמים רבים, ביניהם גודל הארגון, הוותק שלו והיכולות הארגוניות. כדי להכריע בין שתי האפשרויות מומלץ לבחון את הקריטריונים שמצוינים בהמשך, לתת לכל אחד מהם ציון ולשקלל את הציון הסופי של כל אפשרות לפי המשקל היחסי של כל קריטריון (כפי שמופיע בטבלה שבקובץ המצורף ). האפשרות בעלת הציון הסופי הגבוה יותר היא האפשרות המומלצת.

שיקולים בעת ההחלטה על מיקור חוץ:

  • איכות השירות: איכות הצגת הנתונים, הזמינות והשירות של נותן השירותים הפיננסיים.
  • מוצרים: מגוון וטיב המוצרים הפיננסיים שנותן השירות יכול לספק לארגון.
  • מיומנויות ויכולות: האם לנותן השירות יש מספיק משאבים לביצוע המשימה? האם היכולת המקצועית שלו גבוהה ביחס ליכולת הפנימית של הארגון?
  • עלויות: השוואת עלות שירותי מיקור החוץ לעלות הפעלתה של מחלקה פנימית בארגון שתספק את אותם שירותים ותוצרים, והערכת התועלת לארגון מכל אחת מהאפשרויות. העלויות המרכזיות שיש להביא בחשבון הן עלויות התשתית, עלויות הרישיונות לתוכנות ולציוד ועלות השכר.

דרישות קריטיות ברכישת שירותי מיקור חוץ:

  • אמון ויחסי אנוש טובים
  • הקצאת רפרנט מטעם נותן השירות לטיפול בצורכי הארגון
  • חלוקה ברורה של תחומי האחריות
  • הגדרת נהלים ברורים לעבודה המשותפת
  • גיבוי של נתוני הארגון

לסיום

מיקור חוץ של השירותים הכספיים אינו מתאים לכל ארגון ותלוי בגודלו, במורכבותו, במספר העובדים וביכולת גיוס הכספים שלו. בחלק מהארגונים מדובר בפתרון יעיל ומשתלם ביותר, אך כדי להכריע בנושא יש להביא בחשבון שיקולים רבים ולבחון את האופציות השונות זו מול זו.

לכלי המלא: "מיקור חוץ של ניהול הכספים בארגון חברתי – כן או לא?" לחץ כאן