נייר עמדה: סעיף 46 לפקודת מס הכנסה - הטבת מס לתורמים: נושאים לדיון ולשינוי

מאמר

נייר עמדה: סעיף 46 לפקודת מס הכנסה - הטבת מס לתורמים: נושאים לדיון ולשינוי

לוגו הארגון

התוכן בדף זה נכתב על ידי ד"ר ניסן לימור


מדינות נוהגות לתת הטבת מס לארגוני החברה האזרחית כדי לעודד את פעילותם כמקדמים את הלכידות והסולידריות החברתית וכספקי שירותים חברתיים. הסדרי המס, הניתנים לארגונים ולתורמיהם, נועדו להעמיד משאבים אזרחיים לפעילויותיהם לתועלת הציבור. ישראל אינה שונה בעניין זה וקיים הסדר בדין באשר להטבות מס לארגונים ולתורמיהם. עם זאת, ההסדר הקיים בישראל שונה ממדינות אחרות ומידת התמרוּץ בו נמוכה. נבקש להלן לבחון את השונוּת, משמעותה והסדרים חילופיים אפשריים.

לקריאת נייר העמדה המלא: "סעיף 46 לפקודת מס הכנסה הטבת מס לתורמים נושאים לדיון ולשינוי" לחצו כאן


ההסדר הנוהג בישראל מתבסס על שני סעיפים בפקודת מס הכנסה: [א] סעיף 9 (2) המקנה לארגון המוכר כ'מוסד ציבורי' פטור ממס מהכנסות שאינן מעסק; [ב] סעיף 46 - מאפשר לתורם, שתרם למוסד ציבורי שהוכר לפי סעיף 46, ליהנות מזיכוי מס.

החוק וההוראות בישראל אינם מקנים את זכות ההטבה לתורם בשל מעמדו של הארגון כ'מוסד ציבורי', כי אם, מתנים זאת בקבלת אישור נוסף. קרי - הליך דו-שלבי: תחילה על הארגון להיות מוכר כ'מוסד ציבורי' (לפי סעיף 9 (2) לפקודת מס הכנסה) ובנוסף, עליו לקבל אישור לעניין סעיף 46, מוועדת הכספים של הכנסת. הליך זה יוצר שני סוגי 'מוסד ציבורי' - זה הנהנה מיכולת להעניק הטבת מס לתורמיו וזה שאינו. ההחלטה לגבי מי ייהנה ומי לאו, נתונה בידי ועדת הכספים - מוסד פוליטי. הליך מסוג זה, התנייה וגושפנקא של גוף פוליטי, אינה מקובלת במדינות העולם.

כיום, רשומים כ- 33,000 עמותות, אולם, רק לכ-4,500 מהן יש אישור על פי סעיף 46. כלומר, רק לכ-14% מהן יש מעמד המקנה לתורמיהם הטבת מס. גם אם ננכה את הארגונים הבלתי פעילים, עדיין נקבל תת-אוכלוסייה, חלקית וקטנה ביחס לכלל הארגונים, שתורמיהם ייהנו מהטבת מס.

קיימים היבטים אחרים המטילים מגבלות על הפעילות, מקשים על ארגון ליהנות מתרומות ומתורם לקבל את ההטבה. בנוסף, נוסחת ההטבה, נוסחה אחידה, שאינה מבחינה בין סוגי תורמים, היקף התרומה וכיוצא באלה, אינה ממוקדת יעדים ועל כן אין בה כדי למצות את יכולת הנתינה של תורמיהם למיניהם.

מה במאמר?

  • תקציר
  • סיוע לארגוני החברה האזרחית ותורמיהם
  • הטבת מס לתרומות במדינות זרות
  • תמונת המצב בישראל
  • נושאים לדיון ולשינוי
  • סיכום
  • ביבליוגרפיה

לקריאת נייר העמדה המלא: "סעיף 46 לפקודת מס הכנסה הטבת מס לתורמים נושאים לדיון ולשינוי" לחצו כאן