נייר עמדה: 10 מגמות בפילנתרופיה פרטית בישראל בשנת 2011

מאמר

נייר עמדה: 10 מגמות בפילנתרופיה פרטית בישראל בשנת 2011

לוגו הארגון

התוכן בדף זה נכתב על ידי עתר רזי-אורן


דין פרוטה כדין מאה? או 10 מגמות בפילנתרופיה פרטית בישראל בשנת 2011 - לקריאת נייר העמדה המלא בעברית לחץ/י כאן


English version of the full article: Treat a Penny Like a Fortune? or Ten Trends in Private Philanthropy in Israel - 2011


המחאה החברתית הביאה ליצירת דיון הנוגע לסדר היום החברתי-כלכלי הרצוי במדינת ישראל, וכחלק ממנו עלה גם נושא הכוחות הנעלמים הפועלים במערכת היחסים שבין המדינה, המגזר עסקי, המגזר שלישי והאזרחים שבתווך. כחלק משיח זה מוצג סיכום שנה זו דרך המשקפיים של אשת מקצוע המלווה את העשייה הפילנתרופית הפרטית בישראל. הניסיון והידע שצברנו בשיתופים בעבודה עם תורמים ובעלי הון בעלי פוטנציאל להפוך לתורמים, הם הבסיס לניתוח זה.

להלן עשר המגמות המרכזיות שזיהינו ביחס לתחום הפילנתרופיה הפרטית: תרומות של ישראלים בעלי הון מזמנם ומהונם האישי -

6 מגמות המתייחסות לתורמים הישראלים:

  • שינוי בפרופיל התורמים
  • זיהוי הערך המוסף שביצירת שיתופי פעולה וקואליציות
  • סטטוס-קוו בנושא שקיפות
  • סטגנציה ב(העדר) תרבות תרומה
  • התפתחות מקצועית של התחום
  • אמון מוגבל בארגונים החברתיים

4 מגמות המתייחסות למציאות הישראלית שבתוכה פועלים התורמים:

  • המחאה החברתית יצרה שפה חדשה (גם) בתחום הפילנתרופיה
  • היעדר נתונים הנוגעים להיקף התופעה
  • פעילות ממשלתית מצומצמת שאינה מסייעת להרחבת התופעה
  • מיעוט כלים ומיומנויות בקרב מנהלי עמותות ומפתחי משאבים בנושא

דין פרוטה כדין מאה? או 10 מגמות בפילנתרופיה פרטית בישראל בשנת 2011 - לקריאת נייר העמדה המלא בעברית לחץ/י כאן


English version of the full article: Treat a Penny Like a Fortune? or Ten Trends in Private Philanthropy in Israel - 2011