נייר עמדה - הקריטריונים להערכת פילנתרופיה ישראלית שעושה טוב

מאמר

נייר עמדה - הקריטריונים להערכת פילנתרופיה ישראלית שעושה טוב

לוגו הארגון

התוכן בדף זה נכתב על ידי נגה טל וצוות שיתופים


ההתפתחות בפילנתרופיה והתמקצעות דרך פעולתה מעלים שאלות אודות "פילנתרופיה מיטבית מהי". תורמים רבים שואלים את עצמם כיצד נכון ביותר לנהל את מעורבותם החברתית ותרומותיהם ומהי הדרך למקסם ולמנף את השפעתם. מכך עולה הצורך במדדים וכלים להערכת פועלם, ביצירת קנה מידה המאפשר בחינה עצמית, למידה ושינוי.

הניסיונות לספק מענה לשאלות אלו ועוד הובילו אותנו בשיתופים, לסמן כשלב ראשון את התפיסות המרכזיות הקיימות במרחב זה. בשיח המקצועי בעולם אנו מוצאים התייחסויות לזרמים שונים דוגמת  - פילנתרופיה אפקטיבית, אסטרטגית, אחראית, יוצרת IMPACT,  משמעותית, ועוד. 

המסמך סוקר את ההתייחסות הקיימת לנושא וומציעה תפיסה של פילנתרופיה במיטבה בהתחשב בכלל  הפרדיגמות הקיימות יחודו בהיותו אפשרות לדיון מעמיק בנושא בקרב פילנתרופים ואנשי המגזר השלישי בישראל. התבסס על סקירה ספרותית אשר תמציתה נכללת במסמך ייחודי זה, מובאת  בנייר העמדה המלצה לקריטריונים מרכזיים לבחינת פילנתרופיה במיטבה.

לקריאת נייר העמדה המלא לחץ/י כאן: "מה זו פילנתרופיה במיטבה? קריטריונים להערכת פילנתרופיה ישראלית שעושה טוב"