נייר עמדה - סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

מאמר

נייר עמדה - סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

לוגו הארגון

התוכן בדף זה נכתב על ידי עו"ד אופיר כץ, יור מנהיגות אזרחית


מובא להלן נייר עמדה מטעם מנהיגות אזרחית - ארגון הגג של המלכ"רים בישראל. נייר העמדה נשלח ע"י עו"ד אופיר כץ, יו"ר מנהיגות אזרחית, אל הועדה לבדיקת סעיף 46 שהוקמה ע"י משרד האוצר. בהמשך למשלוח נייר העמדה לוועדה ביקשה תנועת מנהיגות אזרחית גם להזמינה להופיע בפני מליאת הוועדה לשם הצגת עמדתה והבהרות שידרשו בעניין נושא חשוב זה.

לקריאת נייר העמדה - סעיף 64 לפקודת מס הכנסה - נייר עמדה


לקריאת נספח א' - עותק מסמך המדיניות


לקריאת נספח ב' - עותק התוספת השנייה לחוק החברות


פריטים קשורים