ניתוח תפקיד של מנהל/ת קרן בישראל

כלי

ניתוח תפקיד של מנהל/ת קרן בישראל

לוגו הארגון

תקציר: 

הכלי יציג את  התפקיד של מנהל/ת הקרן במצבי העבודה שונים ואת הידע, המיומנויות והכלים הנדרשים לביצוע התפקיד. 

מצבי העבודה השונים שבהם יעסוק הכלי הם: פיתוח אסטרטגי, ניהול מענקים, ניהול כללי ומעורבות בקהילה הפילנתרופית.

גוף הכלי:

מהו ייעוד מנהל/ת הקרן?

הובלת תהליכי קבלת החלטות ומימושן, על בסיס מדיניות, אסטרטגיות ותחומי פעולה מוגדרים, כך שיביאו למימוש חזון הקרן להשפעה על החברה

מהן המשימות מרכזיות של מנהל/ת הקרן?

 • הובלת התכנון האסטרטגי של הקרן להשפעה על השדה החברתי כפי שהוגדר בחזון הקרן
 • ניהול הקרן על הרכיבים הארגוניים, משפטיים והתקציביים: הון אנושי, פרויקטים, תקציב, מיתוג ושיווק, שימור ידע פנים ארגוני, הערכה, התנהלות מול רשויות החוק.
 • ריכוז מידע וידע קיים ומגמות צפויות בתחומי העיסוק של הקרן
 • איתור ערוצים להשקעות חברתיות שיביאו תשואות חברתיות מיטביות לקרן
 • המלצה להנהלת הקרן על אפיקי השקעה כמענה לאסטרטגיות הקרן
 • ליווי ובקרה של אופן ביצוע ההשקעה בפועל ע"י הארגונים מקבלי המענקים
 • יזום שיתופי פעולה עם גופים רלבנטיים לתחומי העיסוק של הקרן
 • להוות מקור מידע לארגונים מקבלי המענקים ולסייע ברישות לפרויקטים דומים במקומות אחרים

מהו הידע הנדרש ממנהל/ת הקרן?

 • המגזר הציבורי – מבנה, תהליכי קבלת החלטות, הרמה המוניציפאלית, הרמה הארצית
 • המגזר השלישי – מבנה, תרבות, חוזקות, כשלים
 • הכרות עם תחום התוכן של הקרן
 1. ארגונים
 2. תוכניות
 3. מחקר אקדמי ויישומי    
 • מומחים ואנשי מקצוע
 • פילנתרופיה – היסטוריה, המצב בישראל ובעולם, אתגרים, מודולים לפעולה
 • תיאוריות חברתיות, חברה אזרחית, תיאוריות ארגוניות 
 • אחריות חברתית
 • יחסים בין המגזרים

מהן המיומנויות הנדרשות ממנהל/ת הקרן?

 • תכנון אסטרטגי של השקעה חברתית
 • הפעלת תהליכי קבלת החלטות
 • הנחייה והובלה של הנהלת הקרן / דירקטוריון
 • אבחון וניתוח פרויקט / תוכנית / ארגון
 • זיהוי מנופים להתערבות
 • ניתוח בקשות למענקים
 • ניהול ועדות היגוי
 • בניית שותפויות
 • ניהול תקציב
 • ניהול מחקר הערכה
 • הכרעת סוגיות אתיות

סביבת עבודה

 • פעילות של מנהל/ת הקרן מתבצעת בסביבה ארגונית מורכבת.
 • ניהול תהליך קבלת ההחלטות, אודות הארגונים מקבלי הסיוע וניהול הקשר השוטף עימם, מציב על כתפיו/ה של מנהלת הקרן אחריות גדולה המלווה בכוח ועוצמה רבים.
 • יחד עם זאת, העבודה מול הנהלת הקרן, המורכבת מאנשים מנוסים, רבי השפעה, שעבורם הפעילות בהנהלת הקרן, היא תוספת התנדבותית לסדר יומם העמוס, דורשת ממנה/ת הקרן יכולות תמרון והסתגלות.
 • סביבת עבודה זו, דורשת ממנהל/ת הקרן לגלות כריזמטיות, נחישות והתמדה, על מנת להניע את התהליכים בהנהלת הקרן, מחד ולגלות יושר, שקיפות וזמינות עבור הארגונים הפונים לקרן בבקשת סיוע, מאידך.
 • על מנת לשמור על רמת פעילות גבוהה למרות מורכבותה של סביבת העבודה, מנהל/ת הקרן צריך/ה להיות בעל/ת אמונה שלמה במטרות שלשמן פועלת הקרן ולחתור, כל הזמן, לטיוב ההשפעה של הקרן, על השדה החברתי הנבחר. 

לצפיה בניתוח המלא לכל אחד ממצבי העבודה לחץ/י כאן

פריטים קשורים