סיווג אלכ''רים כאמצעי לדיפרנציאציה רגולטורית

מאמר

סיווג אלכ''רים כאמצעי לדיפרנציאציה רגולטורית

לוגו הארגון

התוכן בדף זה נכתב על ידי עו"ד ירון קידר


מחקר משותף של שיתופים ומכון המחקר BRM.  ממצאי המחקר הוצגו ביום חשיפת מחקרים יישומיים שהתקיים בשיתופים ב-23.6.09.

הדין הקיים בישראל אינו מבחין בין הסוגים השונים של ארגונים ללא כוונת רווח ומתייחס באותו אופן ומציב אותן דרישות לכל הארגונים ללא קשר לגודלם, להיקף המחזור הכספי שלהם, לתחומי פעילותם, ולאופי פעילותם. במצב זה רשויות הממשל מחויבות לפעול באופן שווה וללא התיחסות להבדלים הגדולים בין הארגונים.

מדיניות זאת יוצרת במקרים רבים סרבול רב ומונעת גמישות במדיניות הממשלתית כלפי ארגונים ללא כוונת רווח. המחקר עורך השוואה בינלאומית בין שיטות שונות לסיווג ארגונים ללא כוונת  רווח במדינות שונות בעולם. כתוצאה מההשוואה, אותרו עקרונות משותפים שמהם ניתן להציע הגדרות ותבחינים שניתן יהיה לאמצם בחקיקה הישראלית ביחס  לארגונים ללא כוונת רווח בישראל ושיאפשרו יצירת כללים המותאמים להבדלים בין הארגונים ויאפשרו קיומה של מדיניות ממשלתית נפרדת לסוגים השונים של הארגונים.

מטרת המחקר: יצירת סיווג בחוק לארגונים ללא כוונת רווח (אלכ"רים) על מנת לאפשר יצירת כללים שונים להתנהלותם ולאפשר התיחסות שונה מצד הממשלה והציבור.