סיכום דו''ח: פילנתרופיה בארה''ב בשנת 2011

מאמר

סיכום דו''ח: פילנתרופיה בארה''ב בשנת 2011

לוגו הארגון

התוכן בדף זה נכתב על ידי Giving USA | סיכום: פז רפפורט עבור שיתופים


דו"ח הנתינה Giving USA לשנת 2012 מסכם את פעילות הנתינה בארצות הברית בשנת 2011 ובכך  מספק תמונה רחבה בנוגע למגמות הפילנתרופיות באותה שנה. הדו"ח מחלק את ממצאיו לפי מקור התרומה - עמותות, עזבונות ואנשים פרטיים, ולפי מקבל התרומה - עמותות, ארגוני דת, ארגוני בריאות או רווחה וכן הלאה. מהדו"ח עולות מגמות כלליות, המעידות על עלייה באחוזי הנתינה. ניתן לראות, למשל, שהנתינה הכוללת בשנת 2011 עלתה ב-4%, נתינה של אנשים פרטיים עלתה ב-3.9% וגם נתינה באמצעות עזבונות עלתה ב-12.2%. עלייה זו היא אמנם מתונה, אבל מעודדת למדי משום שבשנת 2011, וגם כיום, הכלכלה האמריקאית לא הייתה יציבה כפי שהייתה בעבר. למרות חוסר הוודאות הכלכלי מאז סיומו המוצהר של המיתון בשנת 2009, אנשים רבים ממשיכים לפעול בתחום הפילנתרופיה. עם זאת, השפעתו של המיתון על המגזר השלישי ניכרת בהחלט, וקצב הגדילה הממוצע של הנתינה בין השנים 2010 ו-2011 הוא השני האיטי ביותר שתועד מאז שנת 1971.

דו"ח זה נערך זו השנה ה-57, והוא הדו"ח הפילנתרופי בעל הוותק הארוך ביותר בארצות הברית. הוא מיועד למנהיגים, לעמותות ולאלו הפעילים במגזר השלישי שיוכלו להשתמש בנתונים המוצגים בו כדי לתמוך במטרה הפילנתרופית שאותה הם מקדמים. 

הדו"ח נערך בידי המרכז לפילנתרופיה באוניברסיטת אינדיאנה, תחת שרביטה של עמותת Giving USA, עמותה שהוקמה כיוזמה למען השירות הציבורי בידי ארגון The Giving Institute, ארגון גג שמאגד תחתיו מספר עמותות וארגונים. העמותה, שהוקמה בשנת 1985, נתמכת באמצעות נדיבותם של חברות, עמותות, תאגידים ואנשים מהציבור הרחב. מטרתה היא לקדם יעדים פילנתרופיים באמצעות מחקר, חינוך ופעילות ציבורית. עמותות רבות, כמו גם גופים פרטיים, עזרו לממן את עריכת הדו"ח המקיף.

לחץ/י כאן לצפייה בסיכום הדו"ח המלא: דוח שנתי המסכם את הפעילות הפילנתרופית בשנת 2011


ממצאי הדו"ח

נתוני הנתינה הכלליים בארצות הברית - לפי מקור הנתינה

בשנת 2011 נתרמו 298.42 מילארד דולר, רובם בידי אנשים פרטיים. להלן הפירוט:

 • נתינה בידי אנשים פרטיים - סך כל נתינה זו, 217 מיליארד דולר, מהווה 73% מכל התרומות שניתנו בשנת 20111. נתון זה נמדד על פי הצהרות עמותות ואנשים פרטיים בארצות הברית לצורך החזרי מס שהוגשו בשנה זו.
 • נתינה בידי קרנות - קרנות פרטיות, קהילתיות או העוסקות במחקר נתנו מענקים בסך 41.67 מיליארד דולר, 14% מכלל התרומות. כ-59% מתוך סכום זה נתרמו בידי קרנות משפחתיות.
 • נתינה באמצעות עזבון - נתינה זו כוללת הערכה של תרומות שהועברו בירושות על פי מסי העזבון ששולמו במס הכנסה והערכה של עזבונות שלא הוגשו למס הכנסה, והיא מהווה 8%% מכל התרומות שניתנו בשנת 2011, בסכום של 24.41 מילארד דולר. נתינה בידי אנשים פרטיים, באמצעות קרנות משפחתיות ודרך ירושות מהווה 88% מסך כל הנתינה בארצות הברית בשנת 20111. זוהי עלייה של אחוז אחד משנת 20100.
 • נתינה בידי תאגידים - סך כל הנתינה בידי תאגידים עומדת על 5%, בדומה לשנת 2010.

תרשים: התפלגות פילנתרופיה בארה"ב ב-2011 לפי מקור נתינה

התפלגות פילנתרופיה בארה''ב ב-2011 לפי מקור נתינה.png

מה עוד תמצא/י בסיכום?

 • תקציר מנהלים
 • ממצאי הדו"ח:
 1. נתוני נתינה כלליים בארה"ב לפי מקור נתינה
  • שינויים במגמות הנתינה 2009-2010 לעומת 2010-2011
 2. נתוני נתינה כלליים בארה"ב לפי מקבלי נתינה
  • שינויים במגמות הנתינה 2009-2010 לעומת 2010-2011
 3. אחוזי הנתינה בין השנים 1971 ו-2011
 4. הנתינה הכוללת כאחוז של התוצר המקומי הגולמי, 1971‏-2011
 5. הארגונים הרשומים בין השנים 2002‏-2011
 • סיכום הדו"ח

לחץ/י כאן לצפייה בסיכום הדו"ח המלא: דוח שנתי המסכם את הפעילות הפילנתרופית בשנת 2011


לחץ/י כאן לצפייה בדו"ח המלא באתר Giving USA

לחץ/י כאן לתקציר הדו"ח השנתי ל-2009 בארה"ב

לחץ/י כאן לתחום הפילנתרופיה בשיתופים