סיכום דוח - פער הדורות בנתינה

מאמר

סיכום דוח - פער הדורות בנתינה

לוגו הארגון

התוכן בדף זה נכתב על ידי דוח מאת Charities Aid Foundation. סוכם עי פז רפפורט עבור שיתופים


דוח זה מציג את מגמות הנתינה בבריטניה לפי קבוצות גיל. לפי הדוח רוב התרומות בבריטניה ניתנות בידי בני ה-60 ומעלה, כשחלקם גדל והולך משנה לשנה, בעוד חלקם של הדורות הצעירים יותר בפעילות הנתינה ממשיך לרדת. הדוח מבוסס על נתונים שנאספו בסקר The Living Costs and Food , סקר שנתי שנערך באופן רצוף בבריטניה החל משנת 19788. זהו הסקר היחיד שאוסף נתונים על פעילות נתינה באופן רציף, ולאורך תקופה כה ארוכה. הסקר פונה ל-216,8188 משקי בית בכל שנה, ואוסף נתונים שונים, וביניהם מידע על פעילויות צדקה. הדוח עצמו נערך על ידי פרופסור שרה סמית' מאוניברסיטת בריסטול, והוזמן על ידי עמותת Charities Aid Foundation.

הדוח משמש כקריאת השכמה לכל הגורמים במגזר השלישי, משום שאם הם לא יפעלו כיום תחום הנתינה כולו ייפגע באופן משמעותי בעוד זמן לא רב.

הפער הדורי בתחום הנתינה

מהדוח עולה כי ייתכן שתחום הפילנתרופיה ייתקל בקשיים רבים בעתיד, משום שהדורות הצעירים לא עוסקים בנתינה באותה המידה שבה עוסקים הדורות הקודמים. בבריטניה, חלק הארי של התרומות הניתנות בכל שנה ניתן בידי בני ה-60 ומעלה. חלקם בסך כל התרומות הולך וגדל משנה לשנה, כשכיום הם תורמים פי 6 מבני ה-30 ומטה. כך נוצר פער דורי בתחום הנתינה, שבו מוטב לטפל כבר היום.

להלן מספר נתונים:

  • 52 אחוזים, יותר ממחצית מכל התרומות, ניתנים בימינו מידיהם של בני ה-60 ומעלה. בהשוואה לכך, בני ה-60 ומעלה תרמו לפני 30 שנה רק 35%% מסך כל התרומות. ניתן להסביר תופעה זו בכמה אופנים:
  1. האוכלוסייה כולה מזדקנת - באופן יחסי יש יותר אנשים בני 60 ומעלה באוכלוסייה מבעבר.
  2. פנסיונרים בימינו נהנים באופן יחסי מאיכות חיים גבוהה יותר בהשוואה לבני דורם בעשורים קודמים.
  • אנשים מבוגרים יותר הם בדרך כלל נדיבים יותר, ותורמים חלק גדול יותר מסך כל הוצאותיהם. מדובר בפער דורי שהתרחב במהלך שלושת העשורים האחרונים.
  • ככלל, הסכום הכולל של כל התרומות הולך ויורד משנה לשנה. אם בשנת 1978 32% ממשקי הבית הצהירו כי הם תורמים, בשנת 2010 רק 27% הצהירו על כך. עם זאת, במשך תקופה זו, סכום התרומות הכללי לצדקה דווקא עלה, מ-3.65 פאונד בממוצע לשבוע ל-9.17 פאונד בממוצע לשבוע.
  • אך בעשור האחרון הסכום הכולל של התרומות דווקא לא השתנה באופן משמעותי, כלומר שלא הייתה עלייה של ממש בסכום התרומות הכולל מאז שנת 2000.
  • מאז 1980, אחוז התורמים בבריטניה, התורמים מזמנם או מכספם, בקרב בני ה-30 ומטה ירד מ-23% ל-15%. כמו כן, מהנתונים עולה כי הנדיבות עולה עם הגיל. לדוגמה, בני ה-75 ומעלה תורמים בימינו פי 10 מבני ה-30 ומטה, ואילו בשנת 1980 הם תרמו פי 3.5 בלבד מבני ה-30 ומטה.

סך כל התרומות הניתנות, בחלוקה לקבוצות גיל:

סך כל התרומות הניתנות, בחלוקה לקבוצות גיל.png

מהגרף ניתן לראות בבירור את מגמות הנתינה במהלך שלושת העשורים האחרונים, בחלוקה לקבוצות גיל - הנתינה בקרב הדורות הצעירים ירדה עם השנים באופן משמעותי, בעוד שהנתינה בקרב בני ה-60 עד 74 ובני ה-75 ומעלה עלתה.

לחץ/י כאן לקריאת סיכום הדוח במלואו "פער הדורות בנתינה: הפער המתעצם בין דור לדור בתחום הנתינה"