סיכום 2009 בפילנתרופיה הפרטית הישראלית

מצגת

סיכום 2009 בפילנתרופיה הפרטית הישראלית

לוגו הארגון

התוכן בדף זה נכתב על ידי מסמך זה הוכן עבור שיתופים על ידי ד"ר כרמית הבר


בצל סערת המשבר הכלכלי והקיפאון אליו נכנסה הכלכלה העולמית, ניתן היה לצפות ששנת 2009 תתאפיין בהעדרן של התפתחויות חדשות בתחום הפילנתרופיה הפרטית בישראל. בין אם מדובר בהפסדים פיננסיים ממשיים או בפגיעה בתחושת העושר של תורמים וקרנות, לא היה ספק באשר להשפעתו של המשבר הגלובלי על צמצום הפניית תקציבים לטובת קידום פרויקטים חברתיים.

ואולם, שנת 2009 הסתברה כשנה עמוסת פעילויות ומגוונת בתחום ההשקעה הפילנתרופית הפרטית. זמני משבר (כלכלי והמלחמה בעזה) חידדו ביתר שאת את חשיבות מעורבותם של משקיעים חברתיים פרטיים. פילנתרופים אלו, בוחרים לקחת אחריות חברתית ולהשקיע (באמצעות נתינה של עושר פרטי ופעילות וולונטרית) במטרות ציבוריות, בעיקר, בתחומים אותם הותירה המדיניות הממשלתית, ללא מענה.

במאמר זה אנו סוקרים את התחומים הבאים בנושא הפילנתרופיה הפרטית בשנת 2000 בישראל: