סיפור המיזם הסולארי - טירת כרמל

מאמר

סיפור המיזם הסולארי - טירת כרמל

לוגו הארגון

ביום רביעי, 5 באוקטובר 2011 משכה קרן קהילתית טירת כרמל את העתירה שהגישה לבג"צ נגד משרד הפנים, כנסיון אחרון להתמודד עם פסילת המכרז להקמת פאנלים סולאריים על גגות מבני הציבור בטירת כרמל. מכרז זה היה אמור להזרים לטירת כרמל הכנסות של כ- 14 מיליון ש"ח לטובת פרויקטים קהילתיים במשך 20 שנה. משיכת העתירה סימנה את סופו (הזמני) של מהלך מרגש, אינטנסיבי, שבו נעשה נסיון ראשון בישראל להקים עסק חברתי בשיתוף פעולה של עמותה עם רשות מקומית, ולייצר הכנסה בקנה מידה גדול לטובת הקהילה.

המיזם בהובלת יו"ר הקרן הקהילתית, נולד מתוך תפיסת עולם המאמינה כי יוזמת הממשלה לעידוד יזמים פרטיים להתקין פאנלים סולאריים ולייצר חשמל ירוק, פותחת חלון הזדמנויות ייחודי עבור טירת כרמל ועבור הקרן הקהילתית לחולל שינוי ארוך טווח ובר קיימא בחיי הקהילה המקומית. המיזם פיתח מודל חדשני אשר הצלחתו הייתה מוכיחה את הפוטנציאל הקיים במודל העסקים החברתיים ובחדשנות הנוצרת משיתופי פעולה בין שלושת המגזרים: ציבורי, עסקי והמגזר השלישי.

עם דחיית העתירה הקרן הקהילתית קיימה תהליכי הפקת לקחים ואיסוף תובנות מהמסע הארוך. תובנות אלה התייחסו לתהליכים פנים ארגוניים בתוך העמותה, ולתהליכים חיצוניים. סוגיות פנים ארגוניות כללו בין היתר: מידת ההשקעה והסיכון הנדרשים להצלחת מהלכים חדשניים ופורצי דרך, השלכות פיננסיות ותקציביות על לקיחת הסיכון, מערך האיזונים והבלמים ותהליכי קבלת החלטות בארגון, השלכות על תפקיד יו"ר העמותה כאשר הוא פועל כיזם ומנהל הפרויקט, השפעת מהלכים אסטרטגיים רחבים על הפעילות השוטפת של העמותה ועוד. סוגיות חיצוניות התייחסו למגוון רחב של נושאים בינהם: מודלים וגישות משפטיות, כוחה של הקהילה המקומית והתגייסותה למהלך, האתגרים בגיוס מימון מוסדי ופילנתרופי, המשמעות של מינוף כוח פוליטי, החשיבות והקושי בהנעת קמפיין תקשורתי, הכוח והחיוניות הטמונים בהתגייסות ארגונים ארציים לחיזוק מהלך אסטרטגי של עמותה מקומית.

כחלק מתהליך איסוף התובנות והלמידה, החלטנו שיש ערך רב בניתוח ותיעוד עקרונות היסוד שהנחו את מודל הפעולה שבנינו ואת מגוון החסמים בהם נתקלנו לאורך הדרך. אנו שמחים כי עו"ד רחל בנזימן נענתה לבקשתנו להוביל את כתיבת המסמך. אנו תקווה כי המסמך תורם לידע המתפתח בתחום היזמות החברתית בכלל ותחום העסקים החברתיים בפרט, וכי הוא מהווה מקור ללמידה ולהשראה לקהילות נוספות ולארגוני מגזר שלישי הפועלים מתוך מחויבות לחדשנות, יצירתיות ועשייה חברתית ברת קיימא.

תוכן עניינים 

1. תקציר

2. פתיחה 

3. פרק א': סיפור המעשה

 • אתגר 1: הסדרת ההתקשרות עם עיריית טירת כרמל
 • אתגר 2: פעולות ההכנה להקמת המיזם
 • אתגר 3: אישור משרד הפנים
 • אתגר 4: גיוס המימון הנדרש להקמת מתקני המיזם

4. פרק ב': תובנות

 • אתגרים ייחודיים בשותפות בין המגזר השלישי והשלטון המקומי לפיתוח כלכלי מקומי
 • מעמד ארגוני מגזר שלישי בהחלטות לגבי שימוש בנכסי ציבור
 • משרד הפנים כרגולטור והמאבק הציבורי לקידום מודל עסקים חברתיים
 • מקורות מימון למיזמים עסקיים חברתיים

5. פרק ג': עם הפנים לעתיד

 • ברמה הארצית
 • ברמה המקומית

6. אחרית דבר

7. רשימת נספחים וראיונות

לחץ כאן לקריאת מסמך תיעוד המיזם הסולארי

מקורות: 

רשימת נספחים:

נספח א' - רשימת מסמכים מצורפים

 1. מייל תודה לשותפים לדרך - 04.10.2011
 1. מכרז המיזם הסולארי
 1. מכתב קדם בגצ לשר הפנים
 1. עתירה לבגצ
 1. בקשת הצטרפות כידיד בית המשפט אדם טבע ודין, חיים וסביבה, מרכז השל
 1. חוות דעת ד"ר ניסן לימור
 2. חוות דעת הפורום לעסקים חברתיים
 1. תשובת משרד הפנים לעתירה

[[Media:מודל משפטי למכרז חברתי של רשות מקומית עו"ד גליה פיט, התוכנית ליזמות עסקית וצדק כלכלי, התוכניות הקליניות, הפקולטה למשפטים עש בוכמן, אוניברסיטת תל-אביב.pdf|מודל משפטי]]


נספח ב' - רשימת המרואיינים והמשתתפים בשולחן העגול

מרואיינים(לפי א"ב שמות משפחה):

 • ד"ר גילי ברוך, מנהלת אשכול צדק חברתי, שתי"ל
 • יוקי גיל, יו"ר קרן קהילתית טירת כרמל
 • ענבר הורביץ , מנכ"לית קרן קהילתית טירת כרמל
 • מר אריה טל, ראש עירית טירת כרמל
 • עו"ד דידי לחמן מסר, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה לשעבר
 • ד"ר אמיר פז פוקס, הקליניקה לצדק חברתי, הקריה האקדמית אונו
 • עו"ד גליה פיט, התוכנית ליזמות עסקית וצדק כלכלי, אוניברסיטת תל אביב

משתתפים בשולחן העגול:

 • פרופ' בני גדרון - המרכז לחקר עסקים חברתיים
 • ד"ר ניסן לימור - מכון ון ליר
 • ערן קליין, ד"ר גילי ברוך - שתי"ל
 • ד"ר אורלי רונן , ד"ר ליה אטינגר, תמר הראל - מרכז השל
 • עו"ד דנה טבצ'ניק - אדם טבע ודין
 • עו"ד גליה פיט, גלעד גפני, ליטל לוטקר - התוכנית ליזמות עסקית וצדק כלכלי, אוניברסיטת ת"א
 • מירי יעקובי - הורוביץ - שיתופים
 • עו"ד דפנה מורביץ- מנכ"לית IVN
 • דנה ראובנס - מנהלת תחום עיר בשינוי, ציונות 2000 וחברת וועד מנהל של הקרן הקהילתית
 • זיו יקותיאלי - חבר הועד המנהל של הקרן הקהילתית ותושב טירת כרמל
 • יוקי גיל, ענבר הורביץ - קרן קהילתית טירת כרמל

לחץ כאן לקריאת מסמך תיעוד המיזם הסולארי