סקירת ספרות – המנכ''ל החברתי/ת

מאמר

סקירת ספרות – המנכ''ל החברתי/ת

לוגו הארגון

התוכן בדף זה נכתב על ידי יעל מעוז-שי ומירי יעקובי-הורוביץ


במסגרת פיתוח הניהול החברתי, אנו עוסקים בהיכרות השדה המחקרי עם התחום. מסמך זה נכתב כרקע וכבסיס לפיתוח תפיסת התפקיד של המנהל/ת החברתי/ת ומתוך ההכרה במורכבות התפקיד של מנהלים ומנהלות בארגונים חברתיים.

מסמך זה מבהיר את הצורך בפיתוח וקידום תורת ניהול ייעודית למנהלים חברתיים במגזר השלישי. הבסיס לפיתוח תורה זו הינו ההכרה בכך שניהול חברתי הוא מקצוע. מסמך זה מתמקד במנהלים החברתיים והוא סוקר את האתגרים העומדים בפני מנהלים חברתיים, בכישורים, בתכונות ובמיומנויות שנדרשות מהם במסגרת תפקידם. מהתבוננות במורכבותם של האתגרים והדרישות, כמו גם, מתוך הכרה בחשיבותן של המשימות אותן לקחו על עצמם הארגונים החברתיים, עולה בבהירות ההכרח לשפר את הכשרתם של אלו אשר מנהיגים את החברה האזרחית בישראל.

חלקו הראשון של המסמך סוקר את תמונת המצב במגזר השלישי בישראל ואת תחושותיהם של המנהלים המובילים אותו ביחס לארגז הכלים המקצועי שלהם.

בחלקו השני של המסמך נמפה את האתגרים איתם מתמודדים מנהלים חברתיים בעבודתם.

לבסוף בחלק האחרון, נסקור את דרישות התפקיד, התכונות והכישורים הנדרשים ממנהל חברתי כפי שהן משתקפות ממודלים ומחקרים שנעשו בעולם בשני העשורים האחרונים.

תמונת המצב המשתקפת מן המסמך מובילה למסקנה כי הכשרה ייעודית למנהלים חברתיים אינה בגדר מותרות, אלא הכרח ששכרו בשינוי פניה של החברה הישראלית כולה.

לחצ/י כאן לתקציר המנהלים "תפקיד המנהל החברתי - תיאוריה ומעשה"


לסקירת הספרות המלאה - "תפקיד המנהל החברתי - תיאוריה ומעשה"


להלן מצגת אודות המודלים המרכזיים המופיעים בסקירת הספרות, שהוצגה במפגש של צוות התיקוף לניהול חברתי שהתקיים ב- 3.5.11

מאמרים ומחקרים

לתקציר הספר  

Managing the Nonprofit Organization, Peter Drucker (1992)


Anheier, H. K. (2000). Managing Non-Profit Orgamisations: Towards A New Approach.


לתקציר הספר

The Executive Director's Survival Guide, Mim Carlson and Margeret Donohoe (2003)


למאמר המלא

The Manager-Leader Model, Jean Crawford (2010)

למחקר המלא

On Being A Non-Profit Executive Director, Janet Elizabeth Rechtman, Antioch University (2008)

למאמר המלא

What Business Can Learn from Nonprofits, Peter Drucker (1989)


The Clore Duffield Foundation. (2007, July). Proposal to Create A Clore Leadership Programme for thr Third Sector: A Context Paper Commissioned by the Clore Duffield Foundation.

גדרון, ב'. (10.12.2003). ניהול מלכ"רים: כל אחד יכול? אתגרי מנהיגות וניהול בתקופת משבר: הכינוס השני של המגזר השלישי בישראל - קובץ מאמרים. הארץ.

עמית, ר', וקריינדלר, מ'. (2010). ניהול המשפיע על שיפור הביצועים במגזר השלישי: מה ניתן ללמוד ממנהלים מצליחים במגזר העסקי. חברה אזרחית ומגזר שלישי בישראל, ג (1), 33-65.

שיתופים לקידום החברה האזרחית. (2009). ניהול חברתי - זה מקצוע! בית יהושע: שיתופים לקידום החברה האזרחית.

שמיד, ה'. (10.12.2003). מחובבנות למקצוענות - הצורך בשכלול דפוסי הניהול בארגונים ללא כוונת רווח. אתגרי מנהיגות וניהול בתקופת משבר: הכינוס השני של המגזר השלישי בישראל - קובץ מאמרים. הארץ.

לסקירת הספרות המלאה - "תפקיד המנהל החברתי - תיאוריה ומעשה"