סקר עמדות הציבור הרחב ביחס לפילנתרופיה ופילנתרופים

מאמר

סקר עמדות הציבור הרחב ביחס לפילנתרופיה ופילנתרופים

לוגו הארגון

התוכן בדף זה נכתב על ידי פרופ' הלל שמיד וגב' אבישג רודיך


סקר העמדות בחן בקרב 800 מרואיינים הנמנים על האוכלוסייה היהודית, החרדית והערבית את עמדותיהם ותפישותיהם את הפילנתרופיה והפילנתרופים הישראלים.  בסקר נמצא כי מרבית הנשאלים סבורים שהפילנתרופיה היא תופעה חיובית.  67% מהאוכלוסייה היהודית ו- 54% מהאוכלוסייה הערבית סבורים כי ייזום והפעלת תכניות ומיזמים חברתיים הם באחריות הממשלה. נתון זה נמוך יותר בקרב האוכלוסייה החרדית (39%). מרבית הנשאלים רואים בפילנתרופיה תוספת לפעילות הממשלה (92% באוכלוסיה היהודית, 91% באוכלוסיה החרדית ו- 80% באוכלוסיה הערבית) ולא תחליף לפעילות הממשלה.

66%-67% מהאוכלוסייה היהודית מביעים דעתם כי המניעים לתרומת הפילנתרופים הם קידום האינטרסים האישיים כגון יוקרה, צבירת כוח ומוניטין וכן קידום אינטרסים פוליטיים ויצירת קשרים עם מקבלי ההחלטות והשלטון. שיעורים אלה נמוכים יותר בקרב החרדים והערבים. 40% בממוצע בשלושת המגזרים סבורים כי המניעים לתרומה נובעים מאינטרסים חברתיים. למרות זאת, היחס של המרואיינים היהודים כלפי הפילנתרופים הוא חיובי מאוד (81%) וכמוהו היחס של החרדים (90%) והערבים (80%).

בהקשר זה יצוין כי בעלי השכלה והכנסה נמוכה מייחסים לפילנתרופים מניעים אלטרואיסטים יותר מאשר בעלי השכלה והכנסה גבוהה. התחומים אשר לדעתם מועדפים לתרומת הפילנתרופים הם רווחה, חינוך ובריאות. אלה הם גם התחומים להם חשוב לתרום בתפישת המרואיינים. מרבית הנשאלים סבורים כי על הממשלה לעודד את הפילנתרופיה. מעניינת תגובת המרואיינים כלפי תפקיד הממשלה והפילנתרופיה במלחמת לבנון השנייה.

50% מקרב האוכלוסייה היהודית סבורים שהפילנתרופיה עשתה מה שהממשלה הייתה צריכה לעשות (שיעורים נמוכים יותר נמצאו בקרב החרדים והערבים), ואילו 53% מקרב היהודים סבורים שהפילנתרופים ניצלו את ההזדמנות לשיפור מעמדם בחברה הישראלית (גם במקרה זה נמצאו שיעורים נמוכים יותר בקרב החרדים והערבים). יחד עם זאת 65% מהיהודים ו- 66% מהחרדים סבורים שהפילנתרופיה מלאה תפקיד חיוני בזמן המלחמה ולא הסתפקה בהצהרות בלבד. בקרב הערבים אחוז זה נמוך בהרבה (36%).

באשר לעמדות הציבור כלפי תרומות של יהדות התפוצות נמצא כי 88% מהציבור היהודי והחרדי מגלה יחס חיובי מאוד  כלפי תרומות אלו ו- 58% מהיהודים סבורים שהיקף התרומות גדול מאוד.

להורדת המאמר לחצו כאן