סקר קרנות פילנתרופיות וגופי מימון בישראל 2010 של האונ' העברית

מאמר

סקר קרנות פילנתרופיות וגופי מימון בישראל 2010 של האונ' העברית

לוגו הארגון

התוכן בדף זה נכתב על ידי נאווה ברנר, אסנת חזן, אבישג רודיך-כהן, הלל שמיד


סקר זה בדק את מבנה הפילנתרופיה המוסדית בישראל והיקפה בשנת 2006. הסקר מתייחס לפעילות של 288 מלכ"רים, בין אם הם רשומים כעמותות, כחברות לתועלת הציבור או כהקדשים. העיסוק המרכזי של מוסדות אלה הוא גיוס כספים ממקורות שונים ומימון של יחידים וארגונים באמצעות חלוקת מענקים. 

העדר מידע שיטתי, מבוסס ומאורגן על היקפי הפילנתרופיה בישראל היווה את המניע העיקרי לעריכת סקר זה המתחקה אחר הפילנתרופיה המוסדית בישראל. נתונים על היקף הנתינה יכולים ללמד על התמורות והשינויים המתרחשים בשדה המתהווה של הפילנתרופיה הישראלית. הם גם מלמדים על חלקה בייזום תוכניות חברתיות, במימון ארגוני המגזר השלישי ומידת השלמתה את הממשלה בקידום מיזמים לאומים, ותמיכה באוכלוסיות בעלות צרכים ומאפיינים ייחודים אשר השירותים שהממשלה מספקת להם אינם נותנים מענה מתאים.

הסקר מתייחס רק אל הפילנתרופיה המוסדית בישראל - ארגונים רשומים המחלקים מענקים ותומכים ביחידים ובארגונים. אין בו התייחסות לפילנתרופיה הפרטית. 

להורדת הסקר לחצו כאן