סקר - יחסי עמותות-קרנות במגזר השלישי בישראל 2008

מאמר

סקר - יחסי עמותות-קרנות במגזר השלישי בישראל 2008

לוגו הארגון

התוכן בדף זה נכתב על ידי צוות שיתופים


דו"ח זה מהווה סיכום עיקרי הממצאים  של סקר אשר בחן כיצד עמותות תופסות קרנות ואת תהליך העבודה עימן. השאלון התייחס למימדים שונים ביחסי עמותות וקרנות כגון: קטגוריזציה של קרנות, שינויים רצויים ביחסי העבודה, קשיים, נקודות לשיפור ועוד.

מטבע היחסים בין גוף מקבל ונותן, בין ארגונים ועמותות נתמכים לבין קרנות מעניקות מימון, ניתן לראות, הן בשטח והן במחקר שמדובר במערכת יחסים מורכבת ועמוסת מתחים אשר קיומה דורש אמון רב והדדי. אנו עדים למורכבות ביחסי עמותות וקרנות העוברת כחוט השני דרך פעילות השדה המשך בשדה המחקרי וכלה במדיניות הממשל בנושא זה. מתוך פעילות שיתופים בשנתיים האחרונות, עלו הדים אשר התגבשו לכדי קריאה ברורה באשר לצורך בבניית תהליך עבודה אשר יכול לשקף מערכת יחסים ברורה, יציבה ואמינה בין ארגון לקרן. 

מתוך מפגשים עם קבוצות מיקוד של ארגונים ופורום מקצועי של מנהלות קרנות ישראליות התבהר צורך בבחינת מערכות היחסים שבין קרנות ועמותות וביצירת פלטפורמה לשיח בין קרנות לבין עמותות על היחסים שביניהן.

מטרות הסקר

 • הבנת עמדות העמותות ביחס לתהליך העבודה מול גופים פילנתרופיים.
 • מיפוי נקודות החוזק והתורפה של יחסי עמותות-קרנות בישראל לשם יצירת פלטפורמה לשיח בין הצדדים.
 • לשקף לקרנות ופילנתרופיים באופן בלתי תלוי כיצד נתפס תהליך העבודה מנקודת המבט של העמותות, זאת במטרה לתרום לתהליך ההתמקצעות של הגופים הפילנתרופיים.

דו"ח זה מחולק לשני חלקים עיקריים:

 • רקע קצר אודות יחסי עמותות וקרנות והפרדוקסים המובנים ביחסים אלה לנוכח השינוי שעובר המגזר השלישי בשנים האחרונות.
 • סיכום הממצאים והמלצות.

סיכום ממצאים עיקריים:

 • העמותות מעדיפות לעבוד מול קרנות ישראליות בעיקר בגלל הנגישות והיחס האישי.
 • קרנות מחו"ל נתפסות כמקצועיות ומאורגנות יותר.
 • העמותות מצפות מקרנות לערוך מעקב אחרי הכספים ולסייע בהערכת הצלחת התוכניות.
 • העמותות לא מצפות מקרנות להתעסק בתכנים מקצועיים והתווית מדיניות.
 • העמותות חשות בשינוי במגזר השלישי בישראל שעיקרו התמקצעות הקרנות.

-לשינוי זה יש מימד חיובי של סיוע, תכנון לטווח ארוך, שיפור ארגוני ועוד.

-לשינוי זה יש פן שלילי שעיקרו פוטנציאל להכבדה על העמותות ותחושת ניכור.

 • באופן עקרוני קיימת תפיסת הוגנות בקרב העמותות כלפי הגורמים המקדמים היענות. לבקשת מענק, דבר המשקף אמון בסיסי בין המערכות.

להורדת הסקר המלא לחצו כאן