סקר - עלייה משמעותית בסך התרומות באמצעות הרשת בישראל

מאמר

סקר - עלייה משמעותית בסך התרומות באמצעות הרשת בישראל

לוגו הארגון

התוכן בדף זה נכתב על ידי ארגון ישראל תורמת


דוח שפרסם ארגון "ישראל תורמת" לסיכום שנת 2010

דוח שהכינה ישראל תורמת לאחרונה מראה כי סך ההכנסות מתרומות באינטרנט בישראל גדל ב-289%. נוסף, הדו"ח מראה כי התרומה הממוצעת שבוצעה באמצעות אתר IsraelToremet.org עומדת על 401 ש"ח. נתונים חשובים אילו נלקחו מדו"ח הפילנתרופיה המקוונת, שהכינה ישראל תורמת , ואשר מתבססים על גיוס תרומות ל-600 עמותות ב-19 החודשים בין יוני 2009 לבין דצמבר 2010, ואשר מצייגים את המגמה הכללית בתרומות דרך האינטרנט בישראל.

להלן עוד נתונים מעניינים מהדו"ח: גובה התרומה הממוצע של ישראלי הוא רק 2/3 (67%) מגובהה של תרומה של תושב חו"ל, שעומדת על סך של 515 ש"ח. עם זאת, מדובר בעלייה של 23% מאז שנת 2009, שאז גובה התרומה הממוצעת של ישראלי עמד על 44% מגובהה של תרומה של לא-ישראלי. בנוסף, ישראלים תורמים 60% מהתרומות המקוונות שקיבלו עמותות ישראליות, אך תרומות אלה מהוות רק 49% מההכנסות של עמותות מתרומות ברשת. עם זאת, ב-2009, התרומות מישראל היוו כ-32% מההכנסות המקוונות.

לקריאת הדוח המלא: "עלייה משמעותית בסך התרומות באמצעות הרשת בישראל" לחץ/י כאן