על ארגז הכלים לניהול מענקים

כלי

על ארגז הכלים לניהול מענקים

לוגו הארגון

בין מקצועות הניהול החברתי - ניתן למצוא את מנהל/ת ההשקעה החברתי/ת.

המנהלת מובילה תהליכי קבלת החלטות ומימושן על בסיס מדיניות, אסטרטגיות ותחומי פעולה מוגדרים, כך שיביאו למימוש חזון בעלי הקרן והמשקיעים החברתיים לשם השגת השפעה על החברה.

ניתוח תפקיד מנהלת קרן ישראלית מגדיר ארבעה מצבי עבודה של מנהלת הקרן:

  • פיתוח אסטרטגי
  • ניהול מענקים
  • ניהול כללי
  • שותפות בקהילה הפילנתרופית

לפניכם ארגז כלים המתמקד במצב העבודה של ניהול מענקים, המיועד למנהלת קרן פילנתרופית ישראלית.

ארגז הכלים למנהלת קרן המבנה את השלבים השונים בתהליך איתור, בחירה וליווי ארגונים הזוכים למענק מקרן פילנתרופית ישראלית הוא נדבך נוסף בפיתוח מודל קבלת החלטות להשקעות חברתיות.

הכלים בארגז מוסיפים את ההיבט היישומי, המאפשר למנהלת קרן לפעול הלכה למעשה על פי השלבים בקבלת החלטות של קרן בניהול מענקים. השימוש העקבי בכלים יתרום למיקוד נכון בפרויקטים רלוונטים, צמצום טעויות ונקודות עיוורות, תהליך התקשרות שיטתי וליווי מתאים לארגונים הנבחרים.

ככל שקרנות רבות יותר בישראל יעשו שימוש בכלים אחידים ויציבו לעמותות דרישות דומות המכוונות אותם להתארגנות והתנהלות יעילים, כך תשתפר עבודת הארגונים והתקשורת עימם, לתועלת שני הצדדים.
ארגז מענקים.jpg

למסמך הסוקר את השלבים בהחלטות של קרן בניהול מענקים לחצו כאן


למסמך הרציונל המלא של ארגז הכלים לחצו כאן