עמוד ראשי

מאגר המידע

חפשו מאמרים, כלים, סקירות, מדריכים ומצגות על הנושא שמעניין אתכם – על ידי הקלדה בחלון החיפוש או לחיצה על אחד הנושאים המופיעים מטה

מאמר חדש: דברים שרואים מכאן

מהם מקומם של המגזר השלישי והפילנתרופיה ביוזמות קולקטיב אימפקט, ואיך ניתן לחולל שינוי מערכתי באמצעות שיתוף פעולה? צוות שיתופים כותב מתוך הניסיון בשטח

מרחב השפעה: איך עושים את זה?

מדריך יישומי מבית שיתופים המתמקד בליבת העשייה של מרחב ההשפעה - קידום סוגיה חברתית, השותפים בו - המגזר השלישי והחברה האזרחית והדרך לניהולו

9 שנים לשולחן העגול במשרד רוה"מ

מאמר המסכם תשע שנים של שיח בין מגזרי ושיתופי פעולה בשולחן העגול במשרד ראש הממשלה, בהפעלת ארגון שיתופים

מאגר קרנות

חפשו קרנות פילנתרופיות במאגר של שתיל ושיתופים – על ידי הקלדה בחלון החיפוש או לחיצה על אחד הנושאים המופיעים מטה

הקרן לפיתוח שירותים לנכים

הקרן לפיתוח שירותים לנכים של הביטוח הלאומי מזמינה גופים ציבוריים להגיש בקשות לסיוע ברכישת ציוד עבור אכלוס דיירים במסגרות דיור קהילתי לאנשים עם מוגבלות. עד ה-4.4.19

קרן של"י

קול קורא לבקשות סיוע למימון פרויקטים בתחום איכות הסביבה סבב חורף 2019 - ניתן להגיש עד ל-12.3.19

מפעלים מיוחדים - ביטוח לאומי

הקרן מהווה מעין "חממה ליזמים חברתיים" בתחומי הרווחה, תומכת ומעודדת פיתוח שירותי רווחה ניסיוניים וחדשניים לקבוצות בסיכון