עשר אמירות כמותיות על פילנתרופיה פרטית בישראל

מאמר

עשר אמירות כמותיות על פילנתרופיה פרטית בישראל

לוגו הארגון

התוכן בדף זה נכתב על ידי יעל מעוז-שי


נייר העמדה כולל בין השאר נתונים אודות שיעור הנתינה הכספית בישראל, העלייה בשיעור הנתינה הפילנתרופית מול הצמצום בתמיכה הממשלתית, תחומי הפעילות של הקרנות בישראל, ודפוסי הנתינה המשתנים של הפילנתרופיה היהודית - אמריקאית.

נייר עמדה זה בוחן עשר נקודות הנוגעות להיקפי השקעות פילנתרופיות בישראל, מתוך הבנת תפקידה של הפילנתרופיה הפרטית בישראל בזירת הפעילות של המגזר השלישי כיום, ביחס לעבר, ומתוך השוואה למצב בעולם המערבי. 

להורדת המאמר בעברית לחצו כאן