פורום שיתופים למנכ"לים חברתיים

לוגו-פורום-מנכלים.png

המנכ"ל החברתי פועל בתוך מציאות ניהולית מאתגרת, המפגישה אותו עם מתח בסיסי בין הצורך של הארגון בהישרדות לבין הצורך להשפיע למימוש ייעודו ולהוביל להשפעה חברתית רחבה. הצרכים הייחודיים של המנכ"ל החברתי נובעים מהמציאות הייחודית בה פועל ומתפקידו כמנכ"ל ארגון חברתי ומתפקידו במגזר השלישי והחברה האזרחית בישראל.

פורום שיתופים למנכ"לים חברתיים הוא תהליך שבו קבוצת מנכ"לים עמיתים לומדת את תורת הניהול החברתי ודנה בסוגיות ניהוליות המעסיקות את המשתתפים במתח שבתפקיד המנכ"ל בארגון ותפקידו כחלק מהמגזר השלישי בישראל. הקבוצה מאפשרת לכל מנכ"ל לשוחח על דילמות ניהוליות, לשאול שאלות, לתת עצות ולנהל דיון משותף על התמודדויות ניהוליות ועל ידי כך ללמוד מניסיון המשתתפים, להתחבר זה לזה ולפתח תודעה מגזרית רחבה.

מטרות התכנית

  • שכלול תפיסות חברתיות וניהוליות בדגש על השפעה חברתית ותודעה מגזרית
  • פיתוח קהילה מקצועית ליצירת שיתופי פעולה, שותפויות וחיבורים מגוונים

מבנה הפורום והמפגשים

המפגשים משלבים בין למידת תוכן ניהולי ומקצועי הרלוונטי למנכ"ל חברתי, לבין למידת עמיתים, העוסקת בדילמות וסוגיות מחיי היום יום של המנכ"ל החברתי בישראל. התוכן לאורך המפגשים עוסק בהשפעה חברתית דרך הכרות עם תורת הניהול החברתי, הבנת המתח שבין הישרדות להשפעה חברתית ולמידה על השפעה חברתית משותפת.

טעימה מנושאי המפגשים ומחומרי הפורום

מפגש הכרות עם תפיסת הניהול החברתי 
לחץ פעמים להכנסת קוד ההטמעה

לחץ פעמיים להכנסת קוד ההטמעה


מפגש תפיסת תפקיד
לחץ פעמים להכנסת קוד ההטמעה

לחץ פעמיים להכנסת קוד ההטמעה


מפגש ניהול אנשים בארגון חברתי
לחץ פעמים להכנסת קוד ההטמעה

לחץ פעמיים להכנסת קוד ההטמעה


מפגש ניהול הקשר עם הוועד המנהל
מפגש ניהול הקשר עם המגזר השלישי
לחץ פעמים להכנסת קוד ההטמעה

לחץ פעמיים להכנסת קוד ההטמעה


מפגש ניהול הקשר עם המגזר העסקי
לחץ פעמים להכנסת קוד ההטמעה

לחץ פעמיים להכנסת קוד ההטמעה


לחץ פעמים להכנסת קוד ההטמעה

לחץ פעמיים להכנסת קוד ההטמעה


מפגש בנושא השפעה חברתית
לחץ פעמים להכנסת קוד ההטמעה

לחץ פעמיים להכנסת קוד ההטמעה