פילנתרופיה

פילנתרופיה וקולקטיב אימפקט

מהם הייתרונות שיוזמות קולקטיב אימפקט מזמנת לפילנתרופים, ומהו תפקידם של שותפים פילנתרופים ביוזמות קולקטיב אימפקט?

Portrait of a woman giving Cupid a pearl by Gobert.jpg

יוזמות קולקטיב אימפקט תואמות את השאיפות שפיתחה הפילנתרופיה בארץ ובעולם להוביל שינוי חברתי אמיתי, מערכתי ובר-קיימא. במשך השנים, פילנתרופים השקיעו בפרוייקטים וביוזמות שהניבו כל אחד בנפרד תוצאות טובות, אבל לא הצליחו "להזיז את המחט" ולפתור בעיות חברתיות מן היסוד. נוצרה הבנה כי אין בכוחו של פרוייקט או מייזם בודד, גדול ומצליח ככל שיהיה, לפתור בעיה חברתית באופן מערכתי. כמו כן, נוצרה הבנה כי פתרון מערכתי דורש שיתוף פעולה רחב וחוצה מגזרים, הכולל משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, עסקים, פילנתרופיה וארגונים חברתיים. 

יוזמות קולקטיב אימפקט מגדירות את תוצאות השינוי החברתי מראש, וחותרות להשגתן. הן יוצרות רשת של שותפים המחוייבים, כל אחד בדרכו, לתרום למען השגת המטרות המוגדרות. רשת השותפים נתמכת על ידי ארגון שדרה, המסייע בבניית "מפת דרכים" המסמנת את הגורמים המשפיעים על ההצלחה. "מפת הדרכים" מצביעה על חסרים ומאפשרת לפילנתרופים לכוון את הקצאת המשאבים בדרך יעילה שתישא מקסימום תועלת. יוזמות קולקטיב אימפקט מאפשרות איגום ותאום בין משאבים ציבוריים ופרטיים, ויוצרות ייתרון של גודל המאפשר תכנון וביצוע ארוכי טווח החסרים בדרך כלל בשדה החברתי. 

תפקיד הפילנתרופ ביוזמות קולקטיב אימפקט

יוזמות קולקטיב אימפקט מאפשרות לפילנתרופ לבחור את התפקיד שהוא רוצה למלא כחבר ברשת השותפים. יש פילנתרופים הבוחרים להיות בין הייזמים והמכנסים של יוזמות קולקטיב אימפקט. הם מממנים את ארגון השדרה המספק את התשתית הארגונית של הרשת ויושבים בצוות המוביל, קובע המדיניות, של היוזמה. פילנתרופים אחרים מעדיפים להתמקד במתן מענקים לארגונים חברתיים ספציפיים, אבל כחברים ביוזמה, הם שותפים לאחריות להשגת התוצאות, ויקחו בחשבון את "מפת הדרכים" בתהליך חלוקת המענקים. 

שותפות ביוזמות קולקטיב אימפקט מאפשרת לכל החברים ברשת למידה ושיפור מסלול כדי להשיג תוצאות טובות יותר. הטמעת למידה ושיפור מסלול בתחום החברתי מהווים אתגר ניהולי ופיננסי למנהלי הארגונים. שותפים פילנתרופים יכולים להיות הגורם המאפשר לארגונים תהליך של למידה, ולהעמיד לרשותם משאבים רב-שנתיים שיאפשרו להם לבצע את השינוי הנדרש. שותפות כזו יוצרת יחסים חדשים בין פילנתרופיה ובין מקבלי המענקים- יחסים של אמון, אחריות הדדית ויציבות. יחסים כאלה מאפשרים צמיחה, ובניית התשתית הנחוצה כך שתשרת את שימור התוצאות לאורך זמן. 

פילנתרופיה בשיתופים

תחום הפילנתרופיה בשיתופים שואף להשפיע על פיתוח תרבות של נתינה בישראל. תרבות של נתינה מעודדת אזרחים שחוו הצלחה כלכלית להפוך משקיעים חברתיים, השותפים לאירגוני המגזר השלישי בפיתוח ויישום פתרונות לבעיות חברתיות בישראל. כל זאת, למען הפיכת ישראל למקום טוב יותר לחיות בו. הפעילות לפיתוח הפילנתרופיה בישראל ולהעצמתה משמשת כמנוף לחיזוק המומחיות של שיתופים בתחום הניהול החברתי, קולקטיב אימפקט ושיח בין מגזרי.

מידע נוסף

מודל קולקטיב אימפקט מושך את תשומת ליבה של הפילנתרופיה בארה"ב וברחבי העולם. להלן הפנייה למאמרים מעניינים שמתארים את חלקה של הפילנתרופיה ביוזמות קולקטיב אימפקט במקומות שונים בעולם. היוזמות שונות באופיין, והתפקיד שבחרו למלא הפילנתרופים השותפים בהן משתנה ממקרה אחד למשנהו. יחד, יוצרים המקרים המתוארים רצף של מעורבות מעורר השראה, המאפשר לכל פילנתרופ לבחון את מידת התאמת המודל לצרכיו, אופיו ושאיפותיו.  

The Role of Grantmakers in Collective Impact   

?What Are the Different Ways to Collaborate   

A Reflection: Collective Impact in Australia – 12 Months On  

Collective Impact Lessons for Philanthropy