פילנתרופיה פרטית ישראלית 2010: ניתוח מצב

מאמר

פילנתרופיה פרטית ישראלית 2010: ניתוח מצב

לוגו הארגון

התוכן בדף זה נכתב על ידי עתר רזי-אורן


מחקרים וניירות עמדה קודמים התייחסו כבר בהרחבה לסיבות התרבותיות, החברתיות וההיסטוריות בשלן אנשים בדרך כלל וישראלים בפרט בוחרים לתרום. ייחודו של מסמך זה שהוא מנתח את הקיים בישראל בשנת 2010 ומתמקד בפילנתרופיה של בעלי הון ניכר בישראל. המסמך מתאר את התופעה מבחינת היקפה ומאפייניה. 

כולנו רוצים לתת - רק מעטים יודעים איך- פילנתרופיה פרטית ישראלית 2010

מאז הקמתו "שיתופים" מתמודד עם האתגר של קידום פילנתרופיה ישראלית פרטית. הרצון לקדם את הפילנתרופיה הישראלית הפרטית נובע הן מן העובדה שהפילנתרופיה היא ערך בפני עצמו והן משום שהיא מהווה מנוע צמיחה משמעותי למגזר השלישי ולחברה האזרחית בישראל.

מחקרים וניירות עמדה קודמים התייחסו בהרחבה לסיבות התרבותיות, החברתיות וההיסטוריות בשלן אנשים בדרך כלל וישראלים בפרט בוחרים לתרום. ייחודו של מסמך זה שהוא מנתח את הקיים בישראל בשנת 2010 ומתמקד בפילנתרופיה של בעלי הון ניכר בישראל, בהתאמה לקהל היעד של מרכז הפילנתרופיה ב"שיתופים". להלן תיאור התופעה מבחינת היקפה ומאפייניה.

פילנתרופיה פרטית  -  הענקה מרצון של משאבים (כסף, נכסים, מוצרים, שעות התנדבות, קשרים וכו') שנצברו על ידי התורם או משפחתו, במטרה לטפל בצרכים ולקדם אינטרסים של יחידים, קבוצות, ארגונים חברתיים או החברה האזרחית כולה. הענקת המשאבים נובעת מן הרצון להשפיע על הסדר החברתי הקיים. במובן זה פילנתרופיה פרטית היא כלי להשתתפות אזרחית ומהווה ביטוי לחיבור בין "מצפן מוסרי", אותו גיבש התורם במהלך חייו, לבין ההון או המעמד החברתי שצבר.

פילנתרופיה ישראלית פרטית  -  בישראל מתקיימת פעילות פילנתרופית ענפה שמרביתה מקורו בהון זר. בארץ  פועלות  כ-300 קרנות המעסיקות אנשי מקצוע. להוציא כ-10 קרנות ישראליות, כולן קרנות זרות המיוצגות כאן על ידי איש/אנשי מקצוע מקומיים. לצד הפעילות המובנת של הקרנות (ארגוני מימון) קיימת פעילות פילנתרופית של פילנתרופים ישראלים וזרים, ומאות קרנות זרות שאין להן נציג בארץ.

למאמר המלא בעברית לחצו כאן


למאמר באנגלית לחצו כאן