דרכים להתייעלות בסקטור השלישי

מאמר

דרכים להתייעלות בסקטור השלישי

לוגו הארגון

המאמר מציג מודל למדידת יעילות הארגון, בהתבסס על מדידת/השוואת פרודוקטיביות כוח האדם בארגונים נותני שירות, מול קריטריונים שנקבעו מראש. מן המאמר עולה כי ארגונים גדולים הם מטבעם יעילים יותר ולכן יש לשקול מיזוג בין ארגונים קטנים. בנוסף, עולה כי מיקוד בהגברת יעילות תכניות הסיוע שמפעיל הארגון הוא אפקטיבי יותר מאשר הניסיון לחסוך בהוצאות התקורה. לסיכום, ממליץ המחבר על האחדה של נוהלי הגשת בקשות תמיכה מקרנות, כמקור לחסכון.

להורדת המאמר לחצו כאן


הכותב הוא כלכלן שמתמחה בניהול כלכלי ופיננסי של ארגונים חברתיים, ומרצה בתחום זה בתוכניות מ.א. לניהול מלכ"רים באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת בן גוריון.