מדריך לניהול מתנדבים בעמותות המגזר השלישי ובמסגרות התנדבות בישראל

כלי

מדריך לניהול מתנדבים בעמותות המגזר השלישי ובמסגרות התנדבות בישראל

לוגו הארגון

מדריך זה בא לעודד את ההתנדבות בקרב ארגוני המגזר השלישי ומסגרות פעילות אחרות. זהו ניסיון חסר תקדים בהיקפו בישראל, לצייד את העוסקים בכך בחומר רקע, בידע תיאורטי ובמיומנויות, אשר יכולים להקל ואף לבנות את יכולתם של אלה אשר עשייה התנדבותית נמצאת באחריותם. המחברת, ברנדה נידל-שמעוני, הביאה לכתיבת מדריך ניסיון רב שנים של עיסוק ישיר בנושא המתנדבים במסגרת עבודתה בשתי"ל, כמו גם היכרות מעמיקה עם עיקר הספרות האנגלית הקיימת בנושא. כך מהווה המדריך שילוב יוצא דופן של ידע בינלאומי, תיאורטי ומעשי, עם ניסיון מהשטח והיכרות אישית עם אופן העבודה של עמותות בארץ.

נוסף על כך, מדריך זה הוא ביטוי לשיתוף פעולה בין-ארגוני יוצא דופן: כדי להוציאו לאור חברו יחדיו שבעה ארגונים (שתי"ל, המרכז להתנדבות נוער, אלכ"א ג'וינט ישראל, יד שרה, החברה למתנ"סים, המועצה הלאומית להתנדבות בישראל ו-המרכז לחינוך קהילתי ע''ש חיים צפורי), אשר בחרו לבטא בדרך זו את החשיבות שאותה הם מייחסים הן לנושא, הן לצורך לאגם ידע והן לרצון להפיץ את התוצאה לקהל היעד הרחב ביותר בארץ.

להורדת המדריך לחצו כאן