ממשלת ישראל, החברה האזרחית, והקהילה העסקית: שותפות, העצמה ושקיפות

מאמר

ממשלת ישראל, החברה האזרחית, והקהילה העסקית: שותפות, העצמה ושקיפות

לוגו הארגון

מסמך עקרונות פעולה להסדרת מערכת היחסים ולפיתוח השותפות בין שלושת המגזרים - המגזר הממשלתי, המגזר העסקי והמגזר השלישי.

להורדת המסמך לחצו כאן