קביעת שכר בכירים בעמותה

מאמר

קביעת שכר בכירים בעמותה

לוגו הארגון

תקציר

עבודה זו הינה עבודת עבודה מסכמת בקורס פרקטיקום בניהול אלכ"ר בביה"ס לניהול ע"ש גילפורד גלייזר באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. בשנים האחרונות מתעורר הדיון סביב שכר העבודה המשולם לבכירים בארגון. נושא זה עולה לכותרות חדשות לבקרים ומשקף הד ציבורי וביקורת המופנית כלפי כלל הארגונים בחברה, כלפי בעלי התפקידים בארגון וכלפי הרגולטור.

עיקר הקולות טוענים לשכר גבוה מידי, לא סביר ואף מושחת. נדמה כי המגזר השלישי מושך אליו את עיקר הביקורת בנושא זה וזאת עקב מספר מאפיינים מובנים כגון: תפיסתו של המגזר כמגזר התנדבותי "ללא כוונות רווח", התמיכה הממשלתית מגבירה את עניין הציבור בפיקוח על השימוש שנעשה בכספי ציבור, מנכ"לים בעמותות הזוכים לשכר גבוה באופן בלתי סביר ועוד.

יש הטוענים כי פיקוח אינטנסיבי ויתר רגולציה הביאו למצב שבו בכירים בעמותות זוכים לשכר נמוך באופן משמעותי מבעלי תפקיד דומה במגזרים האחרים. עבודה זו תתמקד בהתפתחות הדיון בישראל על שכר הבכירים בעמותות. בעבודה זו מובאות התייחסויות לנושא בארה"ב, סקירה של הפרמטרים השונים שנמצאו רלוונטיים לנושא והצעה לסולם המאפשר קביעה ברורה של גובה שכר הבכירים.

פרטים נוספים

הקובץ המלא:

לינק לקובץ המלא

שכר בכירים בעמותה.pdf

קישור למקור:

לינק למקור

קרדיט: איציק כהן ויחזקאל פורטוביץ