שיווק משותף של מלכ''רים מתחרים: יתרונות מול חסרונות

מאמר

שיווק משותף של מלכ''רים מתחרים: יתרונות מול חסרונות

לוגו הארגון

התוכן בדף זה נכתב על ידי ישראל ציגלמן, מכון ציגלמן לחקר השיווק


מאמר הדן ביתרונות וחסרונות של שיווק משותף, תוך הדגמת הנושא והאפשרויות הטמונות בו בקרב המכינות הקדם אקדמיות בישראל. הבחירה בדוגמת המכינות הקדם אקדמיות נובעת מהדמיון היחסי ביניהן ובין ארגוני המגזר השלישי, בפרמטרים כגון גודל השוק, תחרויות השוק, ההשפעות הנובעות מהרגולציות מצד הממשלה, והתחרות מצד גופים במגזר הפרטי. הדיון מתמקד ב-3 רבדים: תיאור השוק בו פועלות המכינות הקדם אקדמיות, יתרונות וחסרונות של שיווק משותף, והדרכים לבדיקת כדאיות השיווק המשותף.  

למאמר באתר "הזוית השלישית"